Uudised

Keelekümblus: Keelekümblejaks löömine ehk rebaste ristimine 30. november Nelli Kuldmaa


Novembrikuus toimus meie koolis üritus noorematele keelekümblejatele, et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks.

Hetkeline olukord sundis traditsioonilise ürituse vormi muuta ning õpilastele oli koostatud niinimetatud põgenemistuba, kus teatud aja jooksul tuli leida kõik ülesanded, neid ära teha ning "ruumist vabaneda".

Esimeseks ülesandeks oli tutvustada oma klassi ning saata oma klassi pilt. Loovtööna koostasid õpilased keelekümbleja portreed: oli vaja kirjutada 10 omadussõna ning sõna "keelekümblus" iga tähega leida sellega seostuvaid märksõnu.

Sellele järgnes traditsiooniline vande andmine. Meie 5. ja 6.klasside õpilased vandusid olla sihiteadlikud keelekümblejad. Iga klass sai ülesannetega suurepäraselt hakkama ning sai "Keelekümblusklass 2020" tunnusmärgi.

Suured tänusõnad 5. ja 6.klasside keelekümblejatele ja nende klassijuhatajatele, et uuendustega kaasa läksid ning ennast uues digiürituses proovile panid. Te olite väga tublid!

Nelli Kuldmaa

Hilise keelekümbluse koordinaator

Haridustehnoloog

Novembrikuus toimus meie koolis üritus noorematele keelekümblejatele, et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks.

Hetkeline olukord sundis traditsioonilise ürituse vormi muuta ning õpilastele oli koostatud niinimetatud põgenemistuba, kus teatud aja jooksul tuli leida kõik ülesanded, neid ära teha ning "ruumist vabaneda".

Esimeseks ülesandeks oli tutvustada oma klassi ning saata oma klassi pilt. Loovtööna koostasid õpilased keelekümbleja portreed: oli vaja kirjutada 10 omadussõna ning sõna "keelekümblus" iga tähega leida sellega seostuvaid märksõnu.

Sellele järgnes traditsiooniline vande andmine. Meie 5. ja 6.klasside õpilased vandusid olla sihiteadlikud keelekümblejad. Iga klass sai ülesannetega suurepäraselt hakkama ning sai "Keelekümblusklass 2020" tunnusmärgi.

Suured tänusõnad 5. ja 6.klasside keelekümblejatele ja nende klassijuhatajatele, et uuendustega kaasa läksid ning ennast uues digiürituses proovile panid. Te olite väga tublid!

Nelli Kuldmaa

Hilise keelekümbluse koordinaator

Haridustehnoloog