Meie koolist

Järelevalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Temaatilise riikliku järelevalve õiend

Õiend teenistusliku järelevalve läbiviimise kohta

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli haldusjärelevalve õiend 2023

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Temaatilise riikliku järelevalve õiend

Õiend teenistusliku järelevalve läbiviimise kohta

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli haldusjärelevalve õiend 2023