Vastuvõtt

Õppesuunad


Kohtla-Järve Tammiku Põhikool omab koolitusluba nr 6975HTM 20.05.2013.a ja koolis on võimalik õppida järgnevate õppekavade alusel:

1.Põhikooli riiklik õppekava  1.- 9. klass

2. Põhikooli riiklik õppekava, hiline keelekümblus  5.- 9. klass

3.Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (vajadusel)

Õppekavadega saab tutvuda SIIN

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool omab koolitusluba nr 6975HTM 20.05.2013.a ja koolis on võimalik õppida järgnevate õppekavade alusel:

1.Põhikooli riiklik õppekava  1.- 9. klass

2. Põhikooli riiklik õppekava, hiline keelekümblus  5.- 9. klass

3.Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (vajadusel)

Õppekavadega saab tutvuda SIIN