Koolielu

Raamatukogu


RAAMATUKOGU
 

Lahtiolekuaeg :
esmaspäev- reede kell 8.00 - 16.00

Raamatukoguhoidja Alla Smorodkina

Ajalehed

 • Õpetajate Leht
 • Severnoe Poberežje
 • MK Estonia

Ajakirjad

 • Eesti Loodus
 • Hea Kodanik
 • Horisont 
 • Hea Laps 
 • Jooksja

 

Kirjastused-partnerid :

Avita  - Jõhvi, Rakvere 30, 41532, tel. 3370108  johvi@avita.ee

Koolibri – Jõhvi,  Raudtee 1, tel. 3540373  virumaa@koolibri.ee

Kirjatark (eesti keele õpikud 1-6 kl.) – Tallinn,tel. +372 5624 5080,  info@kirjatark.ee

Allecto ( inglise keele õpikud) – Tallinn, tel. +372 6277234, myyk@allecto.ee

 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli raamatukogu kasutamise kord

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus  18.03.2011 nr. 7. „Kooliraamatukogude  töökorralduse alused“ 
 

Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal.
Lugejaks registreeritakse õpilasi klassi nimekirja alusel, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.
Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Raamatuid ei laenutata neile õpilastele, kellel on likvideerimata eelneva õppeaasta võlgnevused, nii õpikute, ilukirjanduse ja muude teavikute osas.
Raamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus – on tasuta.
Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid kohalkasutamiseks ja koju.
Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (lugemissaali raamatuid, teatmeteoseid ja entsüklopeediaid), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ainueksemplare. Erandjuhul (ulatuslike referaatide, uurimistööde ja koopiate tegemiseks) laenutatakse lugemissaali teavikuid koju üheks õhtuks või nädalavahetuseks.
Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kaks nädalat. Tähtaega võib raamatukogu nõusolekul pikendada , kui puudub nõudlus teiste lugejate poolt. Õppeaasta lõpuks tuleb tagastada kõik raamatukogust laenutatud raamatud (õpikud) ja muud teavikud, mille eest vastutab iga õpilane isiklikult.
Lugeja kohustub trükiseid ja nendele kleebitud vöötkoode hoolikalt hoidma ja nende rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale. Kaotatud või rikutud raamat (teavik)tuleb asendada samaga.
Raamatukogus tuleb hoida vaikust ja korda, ei ole lubatud süüa ega juua.

RAAMATUKOGU
 

Lahtiolekuaeg :
esmaspäev- reede kell 8.00 - 16.00

Raamatukoguhoidja Alla Smorodkina

Ajalehed

 • Õpetajate Leht
 • Severnoe Poberežje
 • MK Estonia

Ajakirjad

 • Eesti Loodus
 • Hea Kodanik
 • Horisont 
 • Hea Laps 
 • Jooksja

 

Kirjastused-partnerid :

Avita  - Jõhvi, Rakvere 30, 41532, tel. 3370108  johvi@avita.ee

Koolibri – Jõhvi,  Raudtee 1, tel. 3540373  virumaa@koolibri.ee

Kirjatark (eesti keele õpikud 1-6 kl.) – Tallinn,tel. +372 5624 5080,  info@kirjatark.ee

Allecto ( inglise keele õpikud) – Tallinn, tel. +372 6277234, myyk@allecto.ee

 

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli raamatukogu kasutamise kord

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus  18.03.2011 nr. 7. „Kooliraamatukogude  töökorralduse alused“ 
 

Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal.
Lugejaks registreeritakse õpilasi klassi nimekirja alusel, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.
Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Raamatuid ei laenutata neile õpilastele, kellel on likvideerimata eelneva õppeaasta võlgnevused, nii õpikute, ilukirjanduse ja muude teavikute osas.
Raamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus – on tasuta.
Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid kohalkasutamiseks ja koju.
Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (lugemissaali raamatuid, teatmeteoseid ja entsüklopeediaid), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ainueksemplare. Erandjuhul (ulatuslike referaatide, uurimistööde ja koopiate tegemiseks) laenutatakse lugemissaali teavikuid koju üheks õhtuks või nädalavahetuseks.
Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kaks nädalat. Tähtaega võib raamatukogu nõusolekul pikendada , kui puudub nõudlus teiste lugejate poolt. Õppeaasta lõpuks tuleb tagastada kõik raamatukogust laenutatud raamatud (õpikud) ja muud teavikud, mille eest vastutab iga õpilane isiklikult.
Lugeja kohustub trükiseid ja nendele kleebitud vöötkoode hoolikalt hoidma ja nende rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale. Kaotatud või rikutud raamat (teavik)tuleb asendada samaga.
Raamatukogus tuleb hoida vaikust ja korda, ei ole lubatud süüa ega juua.