Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 17.06.2020 kell 10.00 elektroonses keskkonnas Zoom 15. juuni sergei


Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused.

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2019/2020 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.

Valentina Kutuzova,
õppenõukogu esimees

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused.

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 2019/2020 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.

Valentina Kutuzova,
õppenõukogu esimees