Новости

„Ida-Virumaa pärlid kutsuvad jälle“ 29. марта Nelli Kuldmaa


Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpilastele lõppes edukalt keeleprojekt, mis oli teostatud 2022. aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Merle Rüütel).

Projekt “Ida-Virumaa pärlid kutsuvad jälle” on projekti "Ida-Virumaa pärlid kutsuvad eesti keelt õppima" jätkuprojekt, mille koostööpartneriks oli Sillamäe Vanalinna Kool.

Projektide eesmärk oli õpilaste keeleoskuse arendamine läbi ajalooõppe ja kultuuriloo tundma õppimise reaalse elu tingimustes. Kõige tähtsam on see, et seda tuleb õppida uudishimust, mitte sunniviisiliselt. Kaasati ka infotehnoloogia võtteid ja ainetevahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus, ühiskonnaõpetus).

Eesmärgi saavutamiseks kasutati Charles Jenningsi õppimismudelit: „70:20:10“. Selle mudeli väärtus ei seisne esitatud numbrites, vaid selles, et see viib õppimise kontseptsiooni klassiruumist kaugemale, aitab õpilasel kõiki saadud teadmisi praktikasse rakendada ja mis kõige tähtsam on, analüüsida oma teadmisi saadud kogemuste põhjal.

Projekti moto kõlab nii : „Et armastada oma kodumaad, peab seda tundma“. (N.Roerich).

Ida-Virumaal on palju tähelepanuväärseid kultuuri- ja ajaloolisi huviobjekte. Vaatamisväärsustega tutvumine võimaldas nii oma kodukoha paremini tundma õppida kui ka eesti keele oskust täiendada, parandada. Projekti raames kasutati erinevaid võimalusi eesti keele õppimiseks väljaspool kooli reaalelus, et avardada silmaringi ja motiveerida koolinoori keeleoskust iseseisvalt arendama hakata.

Projektitegevuspäevad toimusid Ida-Virumaa paikades, nimelt Lüganuse vallas, Sinimäel ja Sillamäel, Narva-Jõesuus, Narvas.

Muuseumitunnid Sinimäel („Asjade lood“), Sillamäel („Sillamäel Nimetu XIII sajandi külast salastatud linnani“), Narva-Jõesuus ( Koduloomuuseum) ja Narvas (Narva linnuses ja Victoria bastionides), läbi viidud ekskursioonid Virumaal ja Lüganuse vallas aitasid õpilastel tutvuda huvitavate sündmustega Eesti ajaloost ja kultuurist ning praktiseerida eesti keeleoskust.

Projekt lubas mitmekesistada erinevaid õpitöövorme nagu „eesti keele buss“, muuseumitunnid, ajalootund vabas õhus (Sillamäe linn), töötuba „Ida-Virumaa pärlid“, otsingumäng ja QR-koodiga mäng.

Kõik projekti materjalid avalikustatakse projekti veebilehel: https://virumaa-innove.weebly.com/

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpilastele lõppes edukalt keeleprojekt, mis oli teostatud 2022. aasta jooksul Euroopa Sotsiaalfondi rahalisel toetusel (Riigi Tugiteenuste Keskuse koordineerija Merle Rüütel).

Projekt “Ida-Virumaa pärlid kutsuvad jälle” on projekti "Ida-Virumaa pärlid kutsuvad eesti keelt õppima" jätkuprojekt, mille koostööpartneriks oli Sillamäe Vanalinna Kool.

Projektide eesmärk oli õpilaste keeleoskuse arendamine läbi ajalooõppe ja kultuuriloo tundma õppimise reaalse elu tingimustes. Kõige tähtsam on see, et seda tuleb õppida uudishimust, mitte sunniviisiliselt. Kaasati ka infotehnoloogia võtteid ja ainetevahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus, ühiskonnaõpetus).

Eesmärgi saavutamiseks kasutati Charles Jenningsi õppimismudelit: „70:20:10“. Selle mudeli väärtus ei seisne esitatud numbrites, vaid selles, et see viib õppimise kontseptsiooni klassiruumist kaugemale, aitab õpilasel kõiki saadud teadmisi praktikasse rakendada ja mis kõige tähtsam on, analüüsida oma teadmisi saadud kogemuste põhjal.

Projekti moto kõlab nii : „Et armastada oma kodumaad, peab seda tundma“. (N.Roerich).

Ida-Virumaal on palju tähelepanuväärseid kultuuri- ja ajaloolisi huviobjekte. Vaatamisväärsustega tutvumine võimaldas nii oma kodukoha paremini tundma õppida kui ka eesti keele oskust täiendada, parandada. Projekti raames kasutati erinevaid võimalusi eesti keele õppimiseks väljaspool kooli reaalelus, et avardada silmaringi ja motiveerida koolinoori keeleoskust iseseisvalt arendama hakata.

Projektitegevuspäevad toimusid Ida-Virumaa paikades, nimelt Lüganuse vallas, Sinimäel ja Sillamäel, Narva-Jõesuus, Narvas.

Muuseumitunnid Sinimäel („Asjade lood“), Sillamäel („Sillamäel Nimetu XIII sajandi külast salastatud linnani“), Narva-Jõesuus ( Koduloomuuseum) ja Narvas (Narva linnuses ja Victoria bastionides), läbi viidud ekskursioonid Virumaal ja Lüganuse vallas aitasid õpilastel tutvuda huvitavate sündmustega Eesti ajaloost ja kultuurist ning praktiseerida eesti keeleoskust.

Projekt lubas mitmekesistada erinevaid õpitöövorme nagu „eesti keele buss“, muuseumitunnid, ajalootund vabas õhus (Sillamäe linn), töötuba „Ida-Virumaa pärlid“, otsingumäng ja QR-koodiga mäng.

Kõik projekti materjalid avalikustatakse projekti veebilehel: https://virumaa-innove.weebly.com/