Новости

Tammiku põhikooli hoolekogu istung toimub 16.veebruaril 2023.a kell 17.30 kab. nr 16 14. февраля Tatjana Krutova


Päevakord:

  1. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 2023.aastaks. Ettekandaja – Tatjana Krutova, hoolekogu esimees.
  2. TPK õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineeria.
  3. TPK ametikohtade täitmiseks avaliku  korraldatava konkursi läbiviimise kord. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
  4. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
  5. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

Päevakord:

  1. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine 2023.aastaks. Ettekandaja – Tatjana Krutova, hoolekogu esimees.
  2. TPK õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineeria.
  3. TPK ametikohtade täitmiseks avaliku  korraldatava konkursi läbiviimise kord. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
  4. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
  5. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees