Новости

Tammiku Põhikooli esimene hoolekogu istung toimub 26.veebruaril 2024.a kell 18.00 kab. nr 16 13. февраля Ljudmilla Latt


Päevakord:

 1. Tutvumine EV seadusandlusega hoolekogu töökorraldust puudutavates küsimustes. Vastutav isik – Ljudmilla Latt, direktor
 2. Tammiku Põhikooli hoolekogu esimehe valimised.
 3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.
 4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.
 5. Hoolekogu esindaja valimised TPK konkursikomisjoni.
 6. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaani koostamine 2024. aastaks.
 7. TPK põhimääruse muutmise arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 8. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutamine ning arvamuse andmine. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 9. Eestikeelsele õppele üleminek. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 10. Hoolekogu ettepanek 2024/2025. õppeaastal põhikooli 2., 3. ja 5.–9. klassi õppekeele määramiseks.
 11. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 12. Muu.


Ljudmilla Latt,
Direktor

Päevakord:

 1. Tutvumine EV seadusandlusega hoolekogu töökorraldust puudutavates küsimustes. Vastutav isik – Ljudmilla Latt, direktor
 2. Tammiku Põhikooli hoolekogu esimehe valimised.
 3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.
 4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.
 5. Hoolekogu esindaja valimised TPK konkursikomisjoni.
 6. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu tööplaani koostamine 2024. aastaks.
 7. TPK põhimääruse muutmise arutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 8. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutamine ning arvamuse andmine. Ettekandja – Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 9. Eestikeelsele õppele üleminek. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 10. Hoolekogu ettepanek 2024/2025. õppeaastal põhikooli 2., 3. ja 5.–9. klassi õppekeele määramiseks.
 11. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 12. Muu.


Ljudmilla Latt,
Direktor