Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 31.05.2023 kell 14.15 kab.8 31. mai Ljudmilla Latt


Päevakord:

1) Kooli parimate õpilaste nimekirja läbiarutamine ja kinnitamine.
2) Temaatilise sisehindamise tulemused. Teema: "Eesti keele ja õppeainete eesti keeles õpetamise kvaliteet„.

 1. Õpetajate ja spetsialistide eesti keele valdamise seire (hetkeseis koolis)
 2. Eesti keele õppeprogrammid koolis
 3. Eesti keel teise keelena ja eesti keeles õpetatavate õpeainete eksamite/tasemetööde tulemuste analüüs
 4. Kokkuvõte tundide vaatlustest (eesti keel ja ained eesti keeles)
 5. Koolituste seire
 6. Koolis kasutusel olev kirjandus
 7. Klassiväline eestikeelne tegevus (üritused, ringid jne)
 8. Personali vajaduste hindamine (eesti keel ja ained eesti keeles)
 9. Eesti keele õpetamise ülemineku kava
 10. Dokumentide asjaajamine

3) Muu.

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt

Päevakord:

1) Kooli parimate õpilaste nimekirja läbiarutamine ja kinnitamine.
2) Temaatilise sisehindamise tulemused. Teema: "Eesti keele ja õppeainete eesti keeles õpetamise kvaliteet„.

 1. Õpetajate ja spetsialistide eesti keele valdamise seire (hetkeseis koolis)
 2. Eesti keele õppeprogrammid koolis
 3. Eesti keel teise keelena ja eesti keeles õpetatavate õpeainete eksamite/tasemetööde tulemuste analüüs
 4. Kokkuvõte tundide vaatlustest (eesti keel ja ained eesti keeles)
 5. Koolituste seire
 6. Koolis kasutusel olev kirjandus
 7. Klassiväline eestikeelne tegevus (üritused, ringid jne)
 8. Personali vajaduste hindamine (eesti keel ja ained eesti keeles)
 9. Eesti keele õpetamise ülemineku kava
 10. Dokumentide asjaajamine

3) Muu.

Õppenõukogu esimees

Ljudmilla Latt