Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 30.08 kell 10.00, kab. nr 8 24. august sergei


Päevakord:

  1. Välisriigist tulnud õpilase õpingu jätkamine.
  2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
  3. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  4. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord:

  1. Välisriigist tulnud õpilase õpingu jätkamine.
  2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
  3. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  4. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees