Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 29.08.2023 kell 9.00 kooli aulas 28. august Ljudmilla Latt


Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Täiendava õppetöö tulemused.
 3. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 4. Kooli õppekavade muudatuste arutamine ja arvamuse andmine.
 5. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
 6. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.
 7. Muu.

 

Ljudmilla Latt

Õppenõukogu esimees

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Täiendava õppetöö tulemused.
 3. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 4. Kooli õppekavade muudatuste arutamine ja arvamuse andmine.
 5. Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
 6. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.
 7. Muu.

 

Ljudmilla Latt

Õppenõukogu esimees