Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 28.08 kell 10.00 kooli aulas 22. august sergei


Päevakord:

  1.  Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  2.  2019/2020 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Valentina Kutuzova
Õppenõukogu esimees

Päevakord:

  1.  Uue õppeaasta ülesannete ja eesmärkide läbiarutamine ja kinnitamine.
  2.  2019/2020 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Valentina Kutuzova
Õppenõukogu esimees