Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 18.11.2021 kell 14.15 kooli aulas 12. november sergei


Päevakord:
1.Kooli hoolekogu esindajate nimetamine. Ettekandja Valentina Kutuzova, direktor.
2.Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja Žanna Kubinets, arendusjuht.
3.TPK õppekava täiendamine:
    3.1.IKT ainekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja Nelli Kuldmaa, haridustehnoloog.

 

Valentina Kutuzova,

Õppenõukogu esimees

Päevakord:
1.Kooli hoolekogu esindajate nimetamine. Ettekandja Valentina Kutuzova, direktor.
2.Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja Žanna Kubinets, arendusjuht.
3.TPK õppekava täiendamine:
    3.1.IKT ainekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Ettekandja Nelli Kuldmaa, haridustehnoloog.

 

Valentina Kutuzova,

Õppenõukogu esimees