Uudised

Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 02.03.2022 kell 10.00 kooli aulas 21. veebruar Valentina Kutuzova


Päevakord:
1. Uue kooli arengukava 2022- 2025 läbi arutamine ja arvamuse andmine (sh IT arengukava). Ettekandjad Žanna Kubinets, arendusjuht, Valentina Kutuzova, direktor, Ljudmilla Latt, õppealajuhataja.

 

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord:
1. Uue kooli arengukava 2022- 2025 läbi arutamine ja arvamuse andmine (sh IT arengukava). Ettekandjad Žanna Kubinets, arendusjuht, Valentina Kutuzova, direktor, Ljudmilla Latt, õppealajuhataja.

 

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees