Uudised

Tammiku põhikooli hoolekogu istung toimub 21.märtsil 2023.a kell 17.00 on-line 21. märts Tatjana Krutova


Päevakord:

  1. TPK lihtsustatud õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineerija.
  2. TPK õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
  3. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

Päevakord:

  1. TPK lihtsustatud õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineerija.
  2. TPK õppekava üldosa muudatused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
  3. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees