Uudised

Tammiku põhikooli hoolekogu istung toimub 10.novembril 2022.a kell 17.00 kab. nr 16 07. november Ljudmilla Latt


Päevakord:

 1. Õppeaasta tulemused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 2. Kooli valmidus õppeaastaks: kaadrid, õppekeskkond. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 3. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta. Ettekandja –Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 4. Klasside ja pikapäevarühma täitumus. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 5. Hariduslike erivajadustega lastele abi osutamine. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineeria.
 6. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 7. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees

 

Päevakord:

 1. Õppeaasta tulemused. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 2. Kooli valmidus õppeaastaks: kaadrid, õppekeskkond. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 3. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta. Ettekandja –Valentina Kutuzova, arendusjuht.
 4. Klasside ja pikapäevarühma täitumus. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 5. Hariduslike erivajadustega lastele abi osutamine. Ettekandja – Žanna Kubinets, HEV-õpilaste koordineeria.
 6. Kooli toitlustamine. Ettekandja – Ljudmilla Latt, direktor.
 7. Muu.


Tatjana Krutova,
Hoolekogu esimees