Uudised

Rahvusvaheline aitäh-päev (11. jaanuar) 08. jaanuar sergei


Aitäh-päev on aasta üks kõige viisakamaid kuupäevi, mis tuletab meile meelde tänusõnade

tähtsust kõikide inimese jaoks. Tänusõnadel on maagiline toime – nende sõnadega kingivad

inimesed üksteisele rõõmu, avaldavad tähelepanu ja annavad edasi positiivseid emotsioone.

Koolikiusamise ennetamise kontekstis on tähtis meeles pidada, et kõik lapsed klassis ei pea

olema parimad sõbrad, kuid peavad olema head kaaslased, kes hoolivad üksteisest, on

abivalmid ja tänulikud abi ja toetuse eest nii klassikaaslastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Siin on koondanud teie jaoks rea tegevusi, mis on suunatud rahvusvahelise aitäh-päeva

tähtsustamisele ja meeldiva koolielu loomisele.  Kõik tegevused on kooskõlas Lastekaitse Liidu

„Kiusamisest vabaks!“ programmi eesmärkidega ja aitavad kaasa kiusamisvabale haridusteele.

https://kiusamisestvabaks.ee/kiusamisest-vabaks-igapaevaelus/tunnikavad-koolidele

Aitäh-päev on aasta üks kõige viisakamaid kuupäevi, mis tuletab meile meelde tänusõnade

tähtsust kõikide inimese jaoks. Tänusõnadel on maagiline toime – nende sõnadega kingivad

inimesed üksteisele rõõmu, avaldavad tähelepanu ja annavad edasi positiivseid emotsioone.

Koolikiusamise ennetamise kontekstis on tähtis meeles pidada, et kõik lapsed klassis ei pea

olema parimad sõbrad, kuid peavad olema head kaaslased, kes hoolivad üksteisest, on

abivalmid ja tänulikud abi ja toetuse eest nii klassikaaslastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Siin on koondanud teie jaoks rea tegevusi, mis on suunatud rahvusvahelise aitäh-päeva

tähtsustamisele ja meeldiva koolielu loomisele.  Kõik tegevused on kooskõlas Lastekaitse Liidu

„Kiusamisest vabaks!“ programmi eesmärkidega ja aitavad kaasa kiusamisvabale haridusteele.