Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õppenõukogu istung toimub 23.04.2019 kell 9.00, kab. nr 8 19. aprill sergei


Päevakord

1.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  IT arengukava 2019-2022.a  läbi arutamine ja arvamuse andmine.
2.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  sisehindamise 2015-2018.a vahearuanne läbi arutamine   ja arvamuse andmine .

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees

Päevakord

1.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  IT arengukava 2019-2022.a  läbi arutamine ja arvamuse andmine.
2.Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli  sisehindamise 2015-2018.a vahearuanne läbi arutamine   ja arvamuse andmine .

Valentina Kutuzova

Õppenõukogu esimees