Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogu esimene koosolek toimub 07.veebruaril k.a. 29. jaanuar sergei


I osa, kab. nr 8, kell 16.00

Ahtme linnaosas kinnistu Puru tee 38 ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalikus arutelus osalemine

II osa, kab. nr 16, kell 17.15

1. Seadusandlus. V.Kutuzova

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli (edasi TPK) hoolekogu esimehe valimised.

3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.

5. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised.

6. TPK hoolekogu 2020.a tööplaan.

 

Valentina Kutuzova

direktor

I osa, kab. nr 8, kell 16.00

Ahtme linnaosas kinnistu Puru tee 38 ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalikus arutelus osalemine

II osa, kab. nr 16, kell 17.15

1. Seadusandlus. V.Kutuzova

2. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli (edasi TPK) hoolekogu esimehe valimised.

3. TPK hoolekogu aseesimehe valimised.

4. TPK hoolekogu sekretäri valimised.

5. TPK konkursikomisjoni hoolekogu esindaja valimised.

6. TPK hoolekogu 2020.a tööplaan.

 

Valentina Kutuzova

direktor