Uudised

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool (vene õppekeelega) võtab uuest õppeaastast: 24. mai sergei


  • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikoht, õpetamine eesti keeles),
  • eesti keel teise keelena (1,0 ametikoht),
  • loodusainete õpetaja, (0,7 ametikohta, õpetamine eesti keeles),
  • kunstiõpetuse õpetaja (0,29 ametikohta, õpetamine eesti keeles, 7- 9 klass),
  • klassiõpetaja (4.klass, õpetamine osaliselt eesti keeles)

Avaldus, CV, haridust  ja eesti keele oskust (vähemalt  C1 tase)  tõendavate dokumentide koopiad  palume esitada hiljemalt 09.juuniks 2019.a. e-aadressil   direktor@tammiku.edu.ee või aadressil Puru tee 38 , 31023 Kohtla-Järve. Info tel 33 67542, 55599996

 

  • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikoht, õpetamine eesti keeles),
  • eesti keel teise keelena (1,0 ametikoht),
  • loodusainete õpetaja, (0,7 ametikohta, õpetamine eesti keeles),
  • kunstiõpetuse õpetaja (0,29 ametikohta, õpetamine eesti keeles, 7- 9 klass),
  • klassiõpetaja (4.klass, õpetamine osaliselt eesti keeles)

Avaldus, CV, haridust  ja eesti keele oskust (vähemalt  C1 tase)  tõendavate dokumentide koopiad  palume esitada hiljemalt 09.juuniks 2019.a. e-aadressil   direktor@tammiku.edu.ee või aadressil Puru tee 38 , 31023 Kohtla-Järve. Info tel 33 67542, 55599996