Uudised

Keelekümblus: Temaatilised nädalad 6. keelekümblusklassides ​​​​​​​"Üks teema - mitu ainet" 04. detsember sergei


 
 
Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis töötasid nii õpilased kui ka õpilased ühise teema "Minu kodu Eesti" nimel lõimites kahe nädala jooksul 6.klassides kõiki aineid, alustades ajaloost ning lõpetades kehalise kasvatusega.
 
Koolis alustatakse 6.klassist hiliskeelekümblusega, kus eelmistel aastatel eesti keele õppe tõhustamiseks lõimiti eestikeelseid aineid (eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika, kehaline kasvatus) ning õpilastel oli "eesti keele päev", kus tunniplaanis olid sel päeval kõik ained eesti keeles. 
 
Sellel aastal lõimiti aga kõik ained tunniplaanis ning kõik 6.klassides töötavad õpetajad tegid tööd ühisel teemal "Minu kodu Eesti", kus iga õpetaja kinnitas teemal omal ainel vastavalt oma õppekavale. Matemaatikas tehti eestiteemalisi ülesandeid, loodusõpetuses õpiti maakondi ning tööõpetuses tehti puitvappe, kehalise kasvatuse tunnis uuriti kuulsaid Eesti sportlasi. 
 
Õpilastel arenesid ka nende digipädevused, sest teemanädalate lõputööna valmis igal õpilasel oma e-presentatsioon, kus pidi panema igas aines tehtud tööd kokku ning oli kättesaadav igale õpetajale hindamiseks. Mõnes aines pidi tegema presentsatsiooni, mõnes aga pilti joonistama, mõnes hoopis ristsõna. 
 
Toimus positiivne koostöö õpetajate vahel, kus üritati teha ühiseid töid ning õpiti teine teiselt huvitavaid nippe tundide lõimimiseks. 
 
6.klassides on õppeaasta jooksul kolm kahenädalast teemat. 
 
Sellest õppeaastast on 7.klassides õppeaastas kaks teemakuud.
 
Kokkuvõte teemanädalate kohta on kajastatud allpool mainitud videos. 
video:
 
 
Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis töötasid nii õpilased kui ka õpilased ühise teema "Minu kodu Eesti" nimel lõimites kahe nädala jooksul 6.klassides kõiki aineid, alustades ajaloost ning lõpetades kehalise kasvatusega.
 
Koolis alustatakse 6.klassist hiliskeelekümblusega, kus eelmistel aastatel eesti keele õppe tõhustamiseks lõimiti eestikeelseid aineid (eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika, kehaline kasvatus) ning õpilastel oli "eesti keele päev", kus tunniplaanis olid sel päeval kõik ained eesti keeles. 
 
Sellel aastal l
õimiti aga kõik ained tunniplaanis ning kõik 6.klassides töötavad õpetajad tegid tööd ühisel teemal "Minu kodu Eesti", kus iga õpetaja kinnitas teemal omal ainel vastavalt oma õppekavale. Matemaatikas tehti eestiteemalisi ülesandeid, loodusõpetuses õpiti maakondi ning tööõpetuses tehti puitvappe, kehalise kasvatuse tunnis uuriti kuulsaid Eesti sportlasi. 
 
Õpilastel arenesid ka nende digipädevused, sest teemanädalate lõputööna valmis igal õpilasel oma e-presentatsioon, kus pidi panema igas aines tehtud tööd kokku ning oli kättesaadav igale õpetajale hindamiseks. Mõnes aines pidi tegema presentsatsiooni, mõnes aga pilti joonistama, mõnes hoopis ristsõna. 
 
Toimus positiivne koostöö õpetajate vahel, kus üritati teha ühiseid töid ning õpiti teine teiselt huvitavaid nippe tundide lõimimiseks. 
 
6.klassides on õppeaasta jooksul kolm kahenädalast teemat. 
 
Sellest õppeaastast on 7.klassides õppeaastas kaks teemakuud.
 
Kokkuvõte teemanädalate kohta on kajastatud allpool mainitud videos. 
video: