Uudised

Keelekümblus: Lõimitud tunnid „Nukitsamees 40“ 13. aprill Nelli Kuldmaa


Eesti legendaarsel filmil „Nukitsamees“ on juubel – 40 aastat!

Selle sündmuse tähistamiseks korraldasid 5 õpetajat (Nelli Kuldmaa, Ludmilla Teperik, Mare Lihtsa, Inge Laada ja Darja Karhanina) LAK-õppe kuu raames oma ainetes (eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika ja kunst) integreeritud töölehe Wizer.me keskkonnas (app.wizer.me).

6.klasside õpilased teevad ülesandeid nädala jooksul filmi „Nukitsamees“ põhjal. Filmi ennast vaatasid õpilased eesti keele paaristunni ajal. Peale filmi vaatamist hakkavad õpilased loodusõpetuse raames uurima filmivõtete kohta ja sealset loodust, inimeseõpetuse ülesanne pakub mõtlemisainet, kuidas rühma kuulumine mõjutab meid, ühiskonnaõpetuse tunni raames aga märkata laste õiguste rikkumisi filmis. Muusikas peavad õpilased kuulama filmi legendaarseid laule, kunstiõpetuses aga tegema filmile postrit. Üheks ülesandeks on ka filmis nõiamoori mänginud Ita Everi õnnitlemine juubeli puhul.

Kõik teemad on võetud õpetajate ainekavadest, ega koostatud eraldi filmi jaoks.

Link töölehele: https://app.wizer.me/preview/9O3OR9

See on väga hea võimalus mitte ainult lõimida aineid, vaid ka tutvustada õpilastele eesti klassikat.

Eesti legendaarsel filmil „Nukitsamees“ on juubel – 40 aastat!

Selle sündmuse tähistamiseks korraldasid 5 õpetajat (Nelli Kuldmaa, Ludmilla Teperik, Mare Lihtsa, Inge Laada ja Darja Karhanina) LAK-õppe kuu raames oma ainetes (eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika ja kunst) integreeritud töölehe Wizer.me keskkonnas (app.wizer.me).


6.klasside õpilased teevad ülesandeid nädala jooksul filmi „Nukitsamees“ põhjal. Filmi ennast vaatasid õpilased eesti keele paaristunni ajal. Peale filmi vaatamist hakkavad õpilased loodusõpetuse raames uurima filmivõtete kohta ja sealset loodust, inimeseõpetuse ülesanne pakub mõtlemisainet, kuidas rühma kuulumine mõjutab meid, ühiskonnaõpetuse tunni raames aga märkata laste õiguste rikkumisi filmis. Muusikas peavad õpilased kuulama filmi legendaarseid laule, kunstiõpetuses aga tegema filmile postrit. Üheks ülesandeks on ka filmis nõiamoori mänginud Ita Everi õnnitlemine juubeli puhul.

Kõik teemad on võetud õpetajate ainekavadest, ega koostatud eraldi filmi jaoks.

Link töölehele: https://app.wizer.me/preview/9O3OR9

See on väga hea võimalus mitte ainult lõimida aineid, vaid ka tutvustada õpilastele eesti klassikat.