Uudised

Hoolekogu istung toimub 15.septembril k.a. kell 17.15 videokonverentsi vormis (zoom.us) 09. september sergei


Päevakord:

1. Õppeaasta tulemused.
 2. Kooli valmidus algavaks õppeaastaks. Kaadrid, õppekeskkond .
 3. Klasside ja pikapäevarühma täitumus.
 4. Koolis toitlustamise organiseerimisest.

Ettekandja Valentina Kutuzova, direktor

Päevakord:

1. Õppeaasta tulemused.
 2. Kooli valmidus algavaks õppeaastaks. Kaadrid, õppekeskkond .
 3. Klasside ja pikapäevarühma täitumus.
 4. Koolis toitlustamise organiseerimisest.

Ettekandja Valentina Kutuzova, direktor