Keeleprojektid


2016

Pealkiri: Keelekümbluslaager "Kohtla-Järve - 70"

Kuupäev: 06.06.2016-10.06.2016

Partnerid: Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projektis püstitatud eesmärgid toetada Kohtla-Järve linna õpilaste eesti keele omandamist erinevate emakeega noorte vahel kooliväliste tegevuste kaudu ning kaasa aidata õppijatele eestikeelse keskkonnaga kohaneda ja osata igapäevastes elusituatsioonides toime tulla olid projekti raames saavutatud. 

https://www.youtube.com/watch?v=Js73tB-sP1c 

 

2017

Pealkiri: Keelekümbluslaager "Läänemeri - meie kodumeri"

Kuupäev: 07.06.2017-11.06.2017

Partnerid: Palupera Põhikool (Valgamaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projekti raames korraldati 5-päevane keeleprojektlaager „Läänemeri – meie kodumeri“ ajavahemikus Saunjas Silma õpikojas, kus Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keelt mitte emakeelena kõnelevad õpilased ja Palupera Põhikooli eesti keelt emakeelena kõnelevate noorte omavaheline koostöö laagri vormis, kus projekti rõhuasetus on pandud eesti keelt mitte emaakelena kõnelevate õpilastele, kes riikliku õppekava kõrval omandab riigikeelt mitteformaalsetes tingimustes.

Lisainfo: https://tpkprojektid.weebly.com/2017-laumlaumlnemeri---meie-kodumeri

 

Pealkiri: Keeleprojekt

Kuupäev: 

07.06.2017-11.06.2017

01.04.2017-04.11.2017

Partnerid: Salme Põhikool (Saaremaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Käesoleva projekti sisuks oli pakkuda suhtlemis- ja õppimisvõimalust vene ja eesti keelt emakeelena kõnelevatele lastele, toetamaks õpioskuste kinnistamist ja avardamaks silmaringi. 

Projektis osalesid Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Saaremaa Salme Põhikooli kolmanda kooliastme õpilased, kes on eelnevalt alustanud juba võõrkeeleõpet: vene keelt võõrkeelena ja eesti keelt teise keelena.  Projekti tegevuste kaudu oli õpilastel võimalus kinnistada koolitunnis saadud teadmisi, vahetult suhelda  erinevate keelekandjatega, arendada oma kuulamis- ja rääkimisoskust, saada uusi praktilisi teadmisi eesti  loodusest, ajaloost, rahvakultuurist, traditsioonidest, arendada loovust, fantaasiat ja kujutlusvõimet, soetada uusi sõpru ning külastada kodukohast erineva kultuuriga piirkonda.

https://www.facebook.com/tammikup/photos/a.1615459185143980.1073741835.900402029983036/1615459155143983/?type=3&theater 

 

2018

Pealkiri: Mitmepalgeline Läänemeri

Kuupäev: 13.06.2018 - 17.06.2018

Partnerid: Palupera Põhikool (Valgamaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projekti raames korraldati 5-päevane keeleprojektlaager „Mitmepalgeline Läänemeri“ Saunjas Silmaõpi Kojas, kus toimus Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate õpilaste ja eesti keelt emakeelena kõnelevate noorte omavaheline koostöö laager, kus projekti rõhuasetus oli pandud eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate õpilastele, kes riikliku õppekava kõrval omandab noor riigikeelt mitteformaalsetes tingimustes.

 

Pealkiri: Koos sõbraga vanale Liivimaale

Kuupäev: 13.06.2018 -17.06.2018

Partnerid: Palupera Põhikooli (Valgamaa), Kolga-Jaani Põhikool (Viljandimaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium

Kohtumine sõpradega on alati tore sündmus ning Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli, Tartumaa Palupera Põhikooli ja Kolga-Jaani Põhikooli  6. klasside õpilased kohtusid Põltsamaal, endisel Liivimaal.

Keeleprojektlaager toimus väga kaunis Põltsamaa linnas Alevivanema Carl Schmidti majas. Päevad olid tegusad ja   põnevad.  Õhtuti toimusid päevikute esitlused (vastati konkreetsetele küsimustele, nimetati uusi sõnu nii eesti kui ka vene keeles ja illustreeriti oma päevikut), olid ühistegevused ja sportlikud mängud, hommikuti toimusid hommikuringid ja võimlemine, mida viisid läbi laagris osalejad ise.

https://tpkprojektid.weebly.com/2018-koos-sotildebraga-vanale-liivimaale.html 

 

Pealkiri: Metsik loodus: ohud ja võimalused

Kuupäevad: 06.08.2018-10.08.2018 Alutaguse vallas

Partnerid: Iisaku Gümnaasiumi Õpilasesindus (Ida-Virumaa), Kehra noored (Harjumaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Projekti eesmärk oli tekitada projektis osalevates noortes huvi looduse ja looduses liikumise vastu ning anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi toimetulekuks looduskeskkonnas. Projekti käigus tutvustati noortele nii eesti kui ka vene kultuuri. Võrreldes varasemaga olid projektis osalevad noored pärast projekti lõppu enam huvitunud loodusest ja looduskeskkonnas toimuvast. Pärast projekti lõppemist olid projektis osalevad noored omandanud uusi teadmisi Eesti looduses kasvavatest taimedest ning on omandanud oskused hädaolukorras looduskeskkonnas ellu jäämiseks. 

 

2019

Projekt: Ajarännak: rahvuslikust liikumisest iseseisvumiseni

Kuupäev: 01.04.2019 - 31.07.2019 

Rahastus: Innove SA

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas aasta 2019 eesti keele aastaks. Igal kuul on oma nimetus. Juuli on näiteks laulupeokuu ja seotud Eesti laulupeo 150. aastapäevaga. Kõik tegevused on tihedalt seotud juubeli aastaga. "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti» (Peeter Perens) https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/ 

Projekti tegevused teostatakse järgmistes linnades:

Tartu – siin sai alguse Eesti laulupeo pikaajaline traditsioon.

Pärnu – J.V. Jannseni ja L.Koidula linn.

Jõhvi - Vanem Eesti laulupidu.

 

Külastati muuseume: Eesti Rahva Muuseum, Kukruse Polaarmõis, Pärnu Muuseum

Projekt on tihedalt seotud kodumaakonna Ida-Virumaa ajalooga. Seepärast algab ja lõpeb projekt Jõhvis. Algus on kavandatud Jõhvi Mihkli kiriku juures “Mälestusküünla süütamisest”, kus toimuski 1865.a. Alutaguse laulupidu, mis omakorda oli oluliseks algusetapiks Eesti üldlaulupidude traditsiooni kujunemisel, lõpeb tegevuspäevaga "Minu arm" Jõhvi Mihkli kirikus linnaelanike jaoks, koostöö partneriks on Jõhvi muuseumi Selts.

2019. aasta oli vaheldusrikas ajalooliste sündmuste poolest ja projekt oli nendega tihedalt seotud: eesti keele kui riigikeele 100. aastapäev, Jannsen 200, Eesti lipu 135. aastapäev, tuletulemise traditsioon 50-aastane, 150 aastat esimesest laulupeost

Partnerid: Jõhvi Vene Põhikool ja Sillamäe Vanalinna kool

Veebileht: https://ajarannak.weebly.com/  

 

Pealkiri: Huvid reaalsesse ellu

Kuupäevad: 

20.04.2019-24.04.2019 Nõva koolis

17.06.2019-21.06.2019 Kihnu saarel

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Nõva kool (Läänemaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Info: https://meiehuvid.weebly.com/ 

Projekti eesmärk oli vähendada projektis osalevates noortes läbi hobide reaalsesse ellu toomisega nutiseadmete liigkasutamist. Soovime anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi erinevates huvialades.

 

Pealkiri: Kalevipoeg kutsub eesti keelt õppima

02.09.2019 - 30.11.2019 

Rahastus: Innove SA

Külastame muuseume: Iisaku Kihelkonna Muuseum, Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Ajaloomuuseum

Avastasime enda jaoks Ida-Virumaa järgmised vaatamisväärsused: Kuremäe klooster, Kivinõmme, Kalevipoja haud, Kurtna järvestik, Purtse Hiiemägi.

Eesti keele aasta 2019 raames luuakse ainetevaheliseks lõiminguks (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus) sobiv õpikeskkond, mis mõjutab väärtushinnanguid ja käitumist läbi Kalevipoja kujundi. Toimub eesti keele õpe kodumaa tundma õppimiseks läbi müütide ning legendide, mis on seotud Kreutzwaldi eeposega „Kalevipoeg“. Õpilased hakkavad väärtustama oma kultuuri, omandavad IT vahendite kasutamise.  

Partnerid: Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool

Veebileht: https://kalevipoeg-innove.weebly.com/ 

 

2020

Pealkiri: Eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevad

Kuupäevad: 

11.01.2020-13.01.2020 Lihulas

27.02.2020-29.02.2020 Kohtla-Järvel

Partnerid: Lihula Gümnaasium (Pärnumaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Kuna võõrkeele tunnis puudutatakse antud teemat väga vähe tahame tutvuda kahe erineva kultuuri rahvakalendri tähtpäevadega, Millised on tähtpäevade tähistamise traditsioonid, kombed. Läbi praktilise tegevuse tutvume teise kultuuri ühe rahvustoiduga. Kuna geograafiliselt oleme naaberriigid ja ajalooliselt oleme olnud palju mõjutatud tahame välja selgitada: kas meil on midagi ühist? Millised on erinevused?

Projekti käigus valmib kuus e-raamatut „Eesti ja Vene rahvakalendri tähtpäevad”, mida saab edaspidi kasutada nii vene kui ka eesti koolides võõrkeele ainetundide raames. Kuna need on õpilaste poolt valmistatud, tõstab see raamatute väärtust veelgi.

Info: https://tammiku.edu.ee/et/uudised/lihulas-kulas 

 

Pealkiri: Keskaegsed lossid kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 03.02.2020 - 02.09.2020 

Partnerid: Sillamäe Vanalinna Kool, Jõhvi Vene Põhikool

Rahastus: Innove SA

Õppides keelt oma kodukoha ja Eesti ajaloo kaudu, uurides ajaloolisi sündmusi, legende ja kohti, omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha minevikust ning kultuuripärandist. Õpilane teab ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja Euroopa ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti ja mõistab eri ajastute kultuuripanust.

Õpilane asetab end minevikus elanud inimese olukorda. Projekti käigus kasutavad õpetajad ja õpilased projekti raames loodud õppematerjale: töölehed, teemasõnastikud, maršruudilehed, ülesanded QR-koodidega. Kasutatakse infotehnoloogiat ja ainetevahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus). 

Külastasime muuseume: Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Ajaloomuuseum, Narva muuseumid

Külastame keskaegseid kindlusi ja losse: Jõhvi Mihkli kirik-kindlus, Purtse kindlus, Rakvere loss, Toolse kindlus, Tallinna kindlus, Narva linnus

Veebileht: https://sherlockholmes-innove.weebly.com/ 

 

Pealkiri: Sherlock Holmes kutsub eesti keelt õppima

Kuupäevad: 16.03.2020 - 30.09.2020 

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Partner: Sillamäe Vanalinna Kool

Tundub,et Conan Doyli loodud tegelane on ületanud kirjanduse piire ja saanud elavaks isiksuseks, sest tänu Sherlock Holmesile me saame õppida riigikeelt tunniväliste tegevuste kaudu ja õppida tundma Eestimaa erinevaid paiku.

Sherlock Holmesi seiklused on kõige ekraniseeritum kirjandusteos ja lavastus . Kus seda kõike filmiti?" - seda küsimust võib sageli kuulda filmi fännidelt. Sama ülesanne püstitakse kuuendate klasside õpilastele. Filmi"Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused: Baskerville'ide koer" võtted on ju filmitud Eestis. Filmi tegijatel on õnnestunud asjatundlikult edasi anda Inglismaa atmosfäär. Devonshire maakonda on asendanud Eesti maastikud. Linnastseenid on filmitud Tallinnas. Sherlock Holmes jalutas mööda Pikka ja Hobusepea tänavat.

Külastasime muuseume: Eesti Ajaloomuuseum (Filmimuuseum), Laikmaa muuseum, Haapsalu kindluses, Tartu Ülikooli muuseum

Veebileht: https://sherlockholmes-innove.weebly.com/

 

Pealkiri: Eesti mõisad kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 02.09.2020 - 30.11.2020

Partnerid. Sillamäe Vanalinna Kool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Veebileht: https://xn--misad-innove-rib.weebly.com/

 

Pealkiri: Eesti pealinnad kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 02.09.2020 - 30.11.2020

Partner: Jõhvi Vene Põhikool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Külastame järgmisi pealinnu: kevadpealinn Türi, suvepealinn Pärnu, sügispealinn Narva, talvepealinn Otepää, pealinn Tallinn

Külastasime muuseume: Tallinna Linnamuuseum, Pärnu Linnamuuseum, Eesti Lipu muuseum, Talispordimuuseum, Jakob Hurda tuba, Rukkikrahvi von Berg tuba, Barclay de Tolly mausoleum

Veebileht: https://eestipealinnad-innove.weebly.com/

 

Pealkiri: Ida-Virumaa pärlid kutsuvad eesti keelt õppima

Projektid: 02.09.2020 - 30.11.2020 

Partner: Sillamäe Vanalinna Kool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Ida-Virumaal on palju tähelepanuväärseid vaatamisväärsusi. Tutvumine nendega on suurepärane võimalus nii oma kodukoha paremini tundma õppimiseks kui ka eesti keele oskust parandamiseks. 

Külastasime muuseume: Iisaku Kihelkonna Muuseum, Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Kaevandusmuusem

Veebileht: https://virumaa-innove.weebly.com/ 

 

2021

Pealkiri: Mine metsa

21.04-25.04.2021 Ida-Virumaal

17.06-21.06.2021 Prangli saarel

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Nõva Kool (Läänemaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/mine-metsa.html

 

Pealkiri: Ära ole siga

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/aumlra-ole-siga.html 

 

Pealkiri: Kunst kui emotsioon

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/kunst-kui-emotsioon.html 

2016

Pealkiri: Keelekümbluslaager "Kohtla-Järve - 70"

Kuupäev: 06.06.2016-10.06.2016

Partnerid: Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projektis püstitatud eesmärgid toetada Kohtla-Järve linna õpilaste eesti keele omandamist erinevate emakeega noorte vahel kooliväliste tegevuste kaudu ning kaasa aidata õppijatele eestikeelse keskkonnaga kohaneda ja osata igapäevastes elusituatsioonides toime tulla olid projekti raames saavutatud. 

https://www.youtube.com/watch?v=Js73tB-sP1c 

 

2017

Pealkiri: Keelekümbluslaager "Läänemeri - meie kodumeri"

Kuupäev: 07.06.2017-11.06.2017

Partnerid: Palupera Põhikool (Valgamaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projekti raames korraldati 5-päevane keeleprojektlaager „Läänemeri – meie kodumeri“ ajavahemikus Saunjas Silma õpikojas, kus Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keelt mitte emakeelena kõnelevad õpilased ja Palupera Põhikooli eesti keelt emakeelena kõnelevate noorte omavaheline koostöö laagri vormis, kus projekti rõhuasetus on pandud eesti keelt mitte emaakelena kõnelevate õpilastele, kes riikliku õppekava kõrval omandab riigikeelt mitteformaalsetes tingimustes.

Lisainfo: https://tpkprojektid.weebly.com/2017-laumlaumlnemeri---meie-kodumeri

 

Pealkiri: Keeleprojekt

Kuupäev: 

07.06.2017-11.06.2017

01.04.2017-04.11.2017

Partnerid: Salme Põhikool (Saaremaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Käesoleva projekti sisuks oli pakkuda suhtlemis- ja õppimisvõimalust vene ja eesti keelt emakeelena kõnelevatele lastele, toetamaks õpioskuste kinnistamist ja avardamaks silmaringi. 

Projektis osalesid Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Saaremaa Salme Põhikooli kolmanda kooliastme õpilased, kes on eelnevalt alustanud juba võõrkeeleõpet: vene keelt võõrkeelena ja eesti keelt teise keelena.  Projekti tegevuste kaudu oli õpilastel võimalus kinnistada koolitunnis saadud teadmisi, vahetult suhelda  erinevate keelekandjatega, arendada oma kuulamis- ja rääkimisoskust, saada uusi praktilisi teadmisi eesti  loodusest, ajaloost, rahvakultuurist, traditsioonidest, arendada loovust, fantaasiat ja kujutlusvõimet, soetada uusi sõpru ning külastada kodukohast erineva kultuuriga piirkonda.

https://www.facebook.com/tammikup/photos/a.1615459185143980.1073741835.900402029983036/1615459155143983/?type=3&theater 

 

2018

Pealkiri: Mitmepalgeline Läänemeri

Kuupäev: 13.06.2018 - 17.06.2018

Partnerid: Palupera Põhikool (Valgamaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium 

Projekti raames korraldati 5-päevane keeleprojektlaager „Mitmepalgeline Läänemeri“ Saunjas Silmaõpi Kojas, kus toimus Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate õpilaste ja eesti keelt emakeelena kõnelevate noorte omavaheline koostöö laager, kus projekti rõhuasetus oli pandud eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate õpilastele, kes riikliku õppekava kõrval omandab noor riigikeelt mitteformaalsetes tingimustes.

 

Pealkiri: Koos sõbraga vanale Liivimaale

Kuupäev: 13.06.2018 -17.06.2018

Partnerid: Palupera Põhikooli (Valgamaa), Kolga-Jaani Põhikool (Viljandimaa)

Rahastus: Haridus- ja teadusministeerium

Kohtumine sõpradega on alati tore sündmus ning Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli, Tartumaa Palupera Põhikooli ja Kolga-Jaani Põhikooli  6. klasside õpilased kohtusid Põltsamaal, endisel Liivimaal.

Keeleprojektlaager toimus väga kaunis Põltsamaa linnas Alevivanema Carl Schmidti majas. Päevad olid tegusad ja   põnevad.  Õhtuti toimusid päevikute esitlused (vastati konkreetsetele küsimustele, nimetati uusi sõnu nii eesti kui ka vene keeles ja illustreeriti oma päevikut), olid ühistegevused ja sportlikud mängud, hommikuti toimusid hommikuringid ja võimlemine, mida viisid läbi laagris osalejad ise.

https://tpkprojektid.weebly.com/2018-koos-sotildebraga-vanale-liivimaale.html 

 

Pealkiri: Metsik loodus: ohud ja võimalused

Kuupäevad: 06.08.2018-10.08.2018 Alutaguse vallas

Partnerid: Iisaku Gümnaasiumi Õpilasesindus (Ida-Virumaa), Kehra noored (Harjumaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Projekti eesmärk oli tekitada projektis osalevates noortes huvi looduse ja looduses liikumise vastu ning anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi toimetulekuks looduskeskkonnas. Projekti käigus tutvustati noortele nii eesti kui ka vene kultuuri. Võrreldes varasemaga olid projektis osalevad noored pärast projekti lõppu enam huvitunud loodusest ja looduskeskkonnas toimuvast. Pärast projekti lõppemist olid projektis osalevad noored omandanud uusi teadmisi Eesti looduses kasvavatest taimedest ning on omandanud oskused hädaolukorras looduskeskkonnas ellu jäämiseks. 

 

2019

Projekt: Ajarännak: rahvuslikust liikumisest iseseisvumiseni

Kuupäev: 01.04.2019 - 31.07.2019 

Rahastus: Innove SA

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas aasta 2019 eesti keele aastaks. Igal kuul on oma nimetus. Juuli on näiteks laulupeokuu ja seotud Eesti laulupeo 150. aastapäevaga. Kõik tegevused on tihedalt seotud juubeli aastaga. "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti» (Peeter Perens) https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/ 

Projekti tegevused teostatakse järgmistes linnades:

Tartu – siin sai alguse Eesti laulupeo pikaajaline traditsioon.

Pärnu – J.V. Jannseni ja L.Koidula linn.

Jõhvi - Vanem Eesti laulupidu.

 

Külastati muuseume: Eesti Rahva Muuseum, Kukruse Polaarmõis, Pärnu Muuseum

Projekt on tihedalt seotud kodumaakonna Ida-Virumaa ajalooga. Seepärast algab ja lõpeb projekt Jõhvis. Algus on kavandatud Jõhvi Mihkli kiriku juures “Mälestusküünla süütamisest”, kus toimuski 1865.a. Alutaguse laulupidu, mis omakorda oli oluliseks algusetapiks Eesti üldlaulupidude traditsiooni kujunemisel, lõpeb tegevuspäevaga "Minu arm" Jõhvi Mihkli kirikus linnaelanike jaoks, koostöö partneriks on Jõhvi muuseumi Selts.

2019. aasta oli vaheldusrikas ajalooliste sündmuste poolest ja projekt oli nendega tihedalt seotud: eesti keele kui riigikeele 100. aastapäev, Jannsen 200, Eesti lipu 135. aastapäev, tuletulemise traditsioon 50-aastane, 150 aastat esimesest laulupeost

Partnerid: Jõhvi Vene Põhikool ja Sillamäe Vanalinna kool

Veebileht: https://ajarannak.weebly.com/  

 

Pealkiri: Huvid reaalsesse ellu

Kuupäevad: 

20.04.2019-24.04.2019 Nõva koolis

17.06.2019-21.06.2019 Kihnu saarel

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Nõva kool (Läänemaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Info: https://meiehuvid.weebly.com/ 

Projekti eesmärk oli vähendada projektis osalevates noortes läbi hobide reaalsesse ellu toomisega nutiseadmete liigkasutamist. Soovime anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi erinevates huvialades.

 

Pealkiri: Kalevipoeg kutsub eesti keelt õppima

02.09.2019 - 30.11.2019 

Rahastus: Innove SA

Külastame muuseume: Iisaku Kihelkonna Muuseum, Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Ajaloomuuseum

Avastasime enda jaoks Ida-Virumaa järgmised vaatamisväärsused: Kuremäe klooster, Kivinõmme, Kalevipoja haud, Kurtna järvestik, Purtse Hiiemägi.

Eesti keele aasta 2019 raames luuakse ainetevaheliseks lõiminguks (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus) sobiv õpikeskkond, mis mõjutab väärtushinnanguid ja käitumist läbi Kalevipoja kujundi. Toimub eesti keele õpe kodumaa tundma õppimiseks läbi müütide ning legendide, mis on seotud Kreutzwaldi eeposega „Kalevipoeg“. Õpilased hakkavad väärtustama oma kultuuri, omandavad IT vahendite kasutamise.  

Partnerid: Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool

Veebileht: https://kalevipoeg-innove.weebly.com/ 

 

2020

Pealkiri: Eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevad

Kuupäevad: 

11.01.2020-13.01.2020 Lihulas

27.02.2020-29.02.2020 Kohtla-Järvel

Partnerid: Lihula Gümnaasium (Pärnumaa)

Rahastus: SA Archimedes, Noortekohtumised

Kuna võõrkeele tunnis puudutatakse antud teemat väga vähe tahame tutvuda kahe erineva kultuuri rahvakalendri tähtpäevadega, Millised on tähtpäevade tähistamise traditsioonid, kombed. Läbi praktilise tegevuse tutvume teise kultuuri ühe rahvustoiduga. Kuna geograafiliselt oleme naaberriigid ja ajalooliselt oleme olnud palju mõjutatud tahame välja selgitada: kas meil on midagi ühist? Millised on erinevused?

Projekti käigus valmib kuus e-raamatut „Eesti ja Vene rahvakalendri tähtpäevad”, mida saab edaspidi kasutada nii vene kui ka eesti koolides võõrkeele ainetundide raames. Kuna need on õpilaste poolt valmistatud, tõstab see raamatute väärtust veelgi.

Info: https://tammiku.edu.ee/et/uudised/lihulas-kulas 

 

Pealkiri: Keskaegsed lossid kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 03.02.2020 - 02.09.2020 

Partnerid: Sillamäe Vanalinna Kool, Jõhvi Vene Põhikool

Rahastus: Innove SA

Õppides keelt oma kodukoha ja Eesti ajaloo kaudu, uurides ajaloolisi sündmusi, legende ja kohti, omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha minevikust ning kultuuripärandist. Õpilane teab ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja Euroopa ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti ja mõistab eri ajastute kultuuripanust.

Õpilane asetab end minevikus elanud inimese olukorda. Projekti käigus kasutavad õpetajad ja õpilased projekti raames loodud õppematerjale: töölehed, teemasõnastikud, maršruudilehed, ülesanded QR-koodidega. Kasutatakse infotehnoloogiat ja ainetevahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, kirjandus, loodusõpetus). 

Külastasime muuseume: Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Ajaloomuuseum, Narva muuseumid

Külastame keskaegseid kindlusi ja losse: Jõhvi Mihkli kirik-kindlus, Purtse kindlus, Rakvere loss, Toolse kindlus, Tallinna kindlus, Narva linnus

Veebileht: https://sherlockholmes-innove.weebly.com/ 

 

Pealkiri: Sherlock Holmes kutsub eesti keelt õppima

Kuupäevad: 16.03.2020 - 30.09.2020 

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Partner: Sillamäe Vanalinna Kool

Tundub,et Conan Doyli loodud tegelane on ületanud kirjanduse piire ja saanud elavaks isiksuseks, sest tänu Sherlock Holmesile me saame õppida riigikeelt tunniväliste tegevuste kaudu ja õppida tundma Eestimaa erinevaid paiku.

Sherlock Holmesi seiklused on kõige ekraniseeritum kirjandusteos ja lavastus . Kus seda kõike filmiti?" - seda küsimust võib sageli kuulda filmi fännidelt. Sama ülesanne püstitakse kuuendate klasside õpilastele. Filmi"Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused: Baskerville'ide koer" võtted on ju filmitud Eestis. Filmi tegijatel on õnnestunud asjatundlikult edasi anda Inglismaa atmosfäär. Devonshire maakonda on asendanud Eesti maastikud. Linnastseenid on filmitud Tallinnas. Sherlock Holmes jalutas mööda Pikka ja Hobusepea tänavat.

Külastasime muuseume: Eesti Ajaloomuuseum (Filmimuuseum), Laikmaa muuseum, Haapsalu kindluses, Tartu Ülikooli muuseum

Veebileht: https://sherlockholmes-innove.weebly.com/

 

Pealkiri: Eesti mõisad kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 02.09.2020 - 30.11.2020

Partnerid. Sillamäe Vanalinna Kool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Veebileht: https://xn--misad-innove-rib.weebly.com/

 

Pealkiri: Eesti pealinnad kutsuvad eesti keelt õppima

Kuupäevad: 02.09.2020 - 30.11.2020

Partner: Jõhvi Vene Põhikool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Külastame järgmisi pealinnu: kevadpealinn Türi, suvepealinn Pärnu, sügispealinn Narva, talvepealinn Otepää, pealinn Tallinn

Külastasime muuseume: Tallinna Linnamuuseum, Pärnu Linnamuuseum, Eesti Lipu muuseum, Talispordimuuseum, Jakob Hurda tuba, Rukkikrahvi von Berg tuba, Barclay de Tolly mausoleum

Veebileht: https://eestipealinnad-innove.weebly.com/

 

Pealkiri: Ida-Virumaa pärlid kutsuvad eesti keelt õppima

Projektid: 02.09.2020 - 30.11.2020 

Partner: Sillamäe Vanalinna Kool

Rahastus: Innove SA (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Ida-Virumaal on palju tähelepanuväärseid vaatamisväärsusi. Tutvumine nendega on suurepärane võimalus nii oma kodukoha paremini tundma õppimiseks kui ka eesti keele oskust parandamiseks. 

Külastasime muuseume: Iisaku Kihelkonna Muuseum, Jõhvi Mihkli kiriku Muuseum, Purtse Kindlus, Eesti Kaevandusmuusem

Veebileht: https://virumaa-innove.weebly.com/ 

 

2021

Pealkiri: Mine metsa

21.04-25.04.2021 Ida-Virumaal

17.06-21.06.2021 Prangli saarel

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Nõva Kool (Läänemaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/mine-metsa.html

 

Pealkiri: Ära ole siga

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/aumlra-ole-siga.html 

 

Pealkiri: Kunst kui emotsioon

Partnerid: Narva Kesklinna Gümnaasium (Ida-Virumaa), Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)

Rahastus: Haridus- ja Noorteamet (Noortekohtumised)

Info: https://meiehuvid.weebly.com/kunst-kui-emotsioon.html