Keelekümblus Tammiku Põhikoolis


KÕKis on märgitud KK-programm kui kooli suundeestikeelsed õppeained ja tunnijaotusplaan.

2004-2005 alustas 6.klass hilise keelekümblusprogrammiga ning 2010-2011 lõpetas edukalt kooli esimene kümblejate lend.

Täna kümblevad meie koolis 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c klassid (osaline hiline keelekümblus).

Ained eesti keeles 2019/2020 õa

Klass

Klssijuhataja

Aine

Õpetaja

5a

S. Pavlenko

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

5b

O. Mahhova

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

5c

M. Jussina

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

6a

J. Ragel

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

6b

J. Kumeyko

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

6c

S. Petrov

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

7a

I. Anissimova

Muusika

V. Maletina

Matemaatika

L. Latt

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Inimeseõpetus

L. Teperik / M. Lihtsa

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

7b

N. Komarova

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

L. Teperik / M. Lihtsa

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

8a

I. Mussajeva

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Muusika

V. Maletina

Matemaatika

L. Latt

Inimeseõpetus

L. Kiir

8b

L. Kiir

Muusika

V. Maletina

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Matemaatika

L. Latt

Inimeseõpetus

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9a

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9b

V. Guskov

Muusika

V. Maletina

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9c

N. Klunduk

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

 

Eesti keeles õpetatakse ka inimeseõpetust  2. ja 3. klassides (õpetajad Jelena Rodik, Marina Semitševa).

1. klassis kunstiõpetus ja 2.klassis tööõpetus toimuvad tunnid lõimingus eesti keelega.

Keelekümblust toetav tegevus:

 • Ainesektsioonide töö
 • Eestikeelsed linnaüritused
 • Eestikeelsed kooliüritused
 • Eestikeelsed klassiüritused, klassitunnid
 • Eestikeelsed õppeprogrammid väljaspool kooli
 • Ekskursioonid
 • Ühisüritused teiste keelekümbluskoolidega
 • Ühisüritused eesti koolidega
 • VeniVidiVici õpilasvahetus

 

KÕKis on märgitud KK-programm kui kooli suundeestikeelsed õppeained ja tunnijaotusplaan.

2004-2005 alustas 6.klass hilise keelekümblusprogrammiga ning 2010-2011 lõpetas edukalt kooli esimene kümblejate lend.

Täna kümblevad meie koolis 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c klassid (osaline hiline keelekümblus).

Ained eesti keeles 2019/2020 õa

 

Eesti keeles õpetatakse ka inimeseõpetust  2. ja 3. klassides (õpetajad Jelena Rodik, Marina Semitševa).

1. klassis kunstiõpetus ja 2.klassis tööõpetus toimuvad tunnid lõimingus eesti keelega.

Keelekümblust toetav tegevus:

 • Ainesektsioonide töö
 • Eestikeelsed linnaüritused
 • Eestikeelsed kooliüritused
 • Eestikeelsed klassiüritused, klassitunnid
 • Eestikeelsed õppeprogrammid väljaspool kooli
 • Ekskursioonid
 • Ühisüritused teiste keelekümbluskoolidega
 • Ühisüritused eesti koolidega
 • VeniVidiVici õpilasvahetus

 

Klass

Klssijuhataja

Aine

Õpetaja

5a

S. Pavlenko

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

5b

O. Mahhova

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

5c

M. Jussina

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

M. Lihtsa / L. Teperik

6a

J. Ragel

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

6b

J. Kumeyko

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

6c

S. Petrov

Loodusõpetus

A. Viirmaa

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

S. Gerassimov / L. Teperik

7a

I. Anissimova

Muusika

V. Maletina

Matemaatika

L. Latt

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Inimeseõpetus

L. Teperik / M. Lihtsa

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

7b

N. Komarova

Muusika

V. Maletina

Inimeseõpetus

L. Teperik / M. Lihtsa

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

8a

I. Mussajeva

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Muusika

V. Maletina

Matemaatika

L. Latt

Inimeseõpetus

L. Kiir

8b

L. Kiir

Muusika

V. Maletina

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Matemaatika

L. Latt

Inimeseõpetus

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9a

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9b

V. Guskov

Muusika

V. Maletina

Käsitöö ja kodundus (T)

L. Kiir

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss

9c

N. Klunduk

Ühiskonnaõpetus

N. Kuldmaa

Muusika

V. Maletina

Kehaline kasvatus (P)

N. Voss