Новости

Varajane keeleõpe: Aineõpe 01. сентября Monika Sillang


Lõimitud aine- ja keeleõppe tund hõlmab aine sisu, keele ja õpioskuste samaaegset arendamist. Rühmatööl on lõimitud aine- ja keeleõppes oluline osa. Õpilased õpivad töötama meeskonnatöös arendades keeleoskusi, aine sisu mõistmist ja sotsiaalseid oskusi. Rühmatöös on õpilased mitmetes rollides: lugeja, kirjutaja, kuulaja, küsimuste esitaja, põhjendaja, näidete esitaja, kokkuvõtete tegija. Rühmatöö suunab õpilasi iseseisvale õppimisele ja kaaslaste toetamisele.

Lõimitud aine- ja keeleõppe tund hõlmab aine sisu, keele ja õpioskuste samaaegset arendamist. Rühmatööl on lõimitud aine- ja keeleõppes oluline osa. Õpilased õpivad töötama meeskonnatöös arendades keeleoskusi, aine sisu mõistmist ja sotsiaalseid oskusi. Rühmatöös on õpilased mitmetes rollides: lugeja, kirjutaja, kuulaja, küsimuste esitaja, põhjendaja, näidete esitaja, kokkuvõtete tegija. Rühmatöö suunab õpilasi iseseisvale õppimisele ja kaaslaste toetamisele.