Uudised

Tammiku Põhikooli hoolekogu koosolek toimub 29.augustil 2019.a. kell 17.15 kooli metoodikakabinetis (2 korrus, ruum nr.16) 23. august sergei


Päevakord:

  1.  2018/2019. õppeaasta tulemused
  2.  Kooli valmidus uueks õppeaastaks. Kaadrid, õppekeskkond.
  3.  Klasside ja pikapäevarühma täitumusest
  4.  2019/2020.õppeaasta tööplaanid
  5.  Muu

 

Julia Soon

hoolekogu esimees

Päevakord:

  1.  2018/2019. õppeaasta tulemused
  2.  Kooli valmidus uueks õppeaastaks. Kaadrid, õppekeskkond.
  3.  Klasside ja pikapäevarühma täitumusest
  4.  2019/2020.õppeaasta tööplaanid
  5.  Muu

 

Julia Soon

hoolekogu esimees