Rubriigid

Klasside veebilehed

Arhiiv

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool kuulutab välja konkursi kooli kohviku ruumi üürimiseks ja õpilaste kohvikus toitlustamise organiseerimiseks

Kohtla-Järve Põhikool kuulutab välja konkursi kooli kohviku ruumi üürimiseks ja õpilaste toitlustamise organiseerimiseks 01.septembrist 2017.a. kuni 10.juuni 2020.a
Koolikohviku tööaeg 09.00 – 15.00 tööpäevadel, koolivaheaegadel on kohvik suletud.
Kohviku ruumi pindala on 35m² , mis on sisustatud letiga, külmvitriiniga ja külmkapiga salatite ja jookide säilitamiseks. Külastajatele on paigaldatud 5 lauda, kokku 20 istekohta. Soe- ja külm vesi on olemas. Koht toidu valmistamiseks kohapeal puudub. Kohviku ruum ja mööbel on heas seisundis.
Üürnikul peab olema oma köögivarustus: elektrikann, kohvimasin, mikrolaineahi ja teine vajalik tehnika.
Üüritasu mitte väiksem, kui Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19.oktoobri 2010.a. määruses nr 45 kehtestatud vara kasutamise hinnakirjas. Kohviku üüri minimaalne suurus on 3.38 eurot 1 m² kuus.
Kohvik on varustatud turva- ja tuletõrjesignalisatsiooniga, turvafirmale teenustasu maksab kohviku Üürnik täiendavalt kokkuleppe alusel. Elektri-, külma- ja sooja vee kulude tasumine toimub näitude alusel. Keskkütte 1m² hind arvutatakse vastavalt koolile esitatud arvele.
Ruumi koristuse organiseerib Üürnik oma jõududega.

Üürnikul peab olema lasteasutustes toitlustamise organiseerimiseks luba, mis on kooskõlastatud Veterinaaria- ja toiduametis.
Palume potentsiaalsetel Üürnikel oma pakkumistes ära näidata kohvikusse toodava valmistoidu sortiment (saiakeste, salatite ja muu), selle tarnimise võimalus ja hinnad.
Potentsiaalse Üürniku hindamisel võetakse arvesse sortiment ja pakutavate toitude hind ning üüri maksumus.
Oma ettepanekud palume saata suletud ümbrikus märgusõnaga “Koolikohviku konkurss”
või tuua aadressil Puru tee 38, 31023 Kohtla-Järve kuni 23.augustini 2017.a. kella 09.00. Pakkumuste avamine ja läbivaatamine toimub Kohtla-Järve, Ahtme linnaosas, aadressil Puru tee 38, 23. augustilil 2017.a. kell 10-00.
Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Nina Sadovskaya, direktori asetäitja majanduse alal, tel. 33-67542, 5103641 .

Keelekümbluslaager “Läänemeri – meie kodumeri”

image-0-02-05-cc0a67e642523858fa49c9e1fd0a9239ebdd13eb0aa165024c823bfec7f3c6f6-v-1Keelekümbluslaager “Läänemeri – meie kodumeri” toimus Silma Õpikojas 07.06-11.06.17. See oli lõimumisalane koostöö Palupera Põhikooliga – põnev viiepäevane keelekümbluslaager. Selles projektis osalesid Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hilise keelekümblusklasside õpilased (6abc). Õpilastega käisid koos ka nende eesti keele õpetajad ja klassijuhatajad Nelli Kuldmaa (6a) ja Oksana Petrova (6b). Nende päevade käigus õpiti matkatarkusi ning tehti põnevaid loodusvaatlusi ja praktilisi töid.
img-20170610-211402-1Õpilastel oli suurepärane võimalus harjutada eesti keelt ning nad said juurde uusi teadmisi loodusainetes. Lapsed uurisid veeputukaid, kalu, linde ja rannaniidu taimi. Lapsed tegid päris palju tööd ka tahvelarvutite abil, mis arendas nende digisoskusi.
Suur tänu kõikidele selle toreda suvelaagri eest!

Rohkem infot laagri kohta laagri blogis:
http://tpkprojektid.weebly.com/2017-laumlaumlnemeri—meie-…

Keelekümbluslaager “Läänemeri – meie kodumeri” sai teoks tänu Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise projektile, mille eesmärk on luua tingimused üldhariduskoolide vahelisele koostööle eesmärgiga kinnistada eesti keel suhtluskeelena Eestis elavate erinevatest rahvustest noorte vahel.

Eesti loost ja lootusest

z.3Esseekonkursi “Eesti loost ja lootusest” korraldasid Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi aktiivsed vilistlased koos oma eesti keele õpetajaga. Konkurss kuulutati 2.veebruaril 2017. Konkursi patrooniks oli Tõnis Mägi, kes ütles nõnda: “Mina soovin, noored, et te mõtleksite natuke selle maa peale! … “
Esseekonkursil osalesid 16-19 aastased noored ükskõik, kus nad elavad. Töid tuli Eesti erinevatest linnadest, isegi Luxembourgi I Euroopa Koolist ja Tartu Ülikoolist. Paremad tööd trükiti ära raamatusse.
Meie koolist osales 9a klassi õpilane Aleksandra Ratkovitš pealkirja all “Mis oli, see on läinud, mis tuleb, alles ees.” Aleksandra essee mängiti ära ning teda tänas isiklikult konkursi patroon, muusika ja sõnade kirjutaja Tõnis Mägi lõpuüritusel Tartus 27.mail 2017.a.
Tubli Aleksandra Ratkovitš, jätka samas vaimus.
Jõudu ja pealehakkamist!
Eesti keele õpetaja Mare Lihtsa

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN
Juuni, 2017.a.

→link←

2017/2018 õa trimestrid

I trimester
1. september – 30. november 2017
II trimester
01. detsember 2017 – 18. märts 2018
III trimester
19. märts – 12. juuni 2018

Koolivaheajad
2017/2018. õppeaastal

  •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
  •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Täname koostöö eest

image003

Rõõm koos mängimisest

diplom25. mail 2017. a toimus teine intellektuaalmäng laste ja lastevanemate vahel. Mälumänguturniir oli korraldatud Jõhvi Vene Põhikooli poolt ja raha projekti toetuseks andis IVOL. Selle  mälumängu eesmärk oli panna lapsed ja vanemad koos tegutseda ning populariseerida intellektuaalmänge. Sel aastal mänguturniiril osales 5 õpilasvõistkonda (5.-8. klassid) ja 4 lastevanemate võistkonda Jõhvi ja Kohtla-Järve linna erinevatest koolidest. Võistlus kujunes haaravaks ja pingeliseks. Küsimused olid väga huvitavad ja vastajate jaoks ootamatudki.

Meie kooli õpilaste võistkonnas mängisid 6B klassi õpilased: T. Šinšakov, V. Bõkovskaja, A. Buzõnin, A. Lapp, D. Parfejev  ja E. Leonova.

yhispiltIntellektuaalmängus sai I koha meie kooli lastevanemate võistkond (A. Šinšakov, M.Jänis, O. Petrova). See mäng aitas nii lastel kui ka nende vanematel ühiselt aega veeta ja laiendada oma silmaringi.

Tänusõnad kõigile osalejatele aktiivse osalemise eest ja meie kooli lastevanematele toreda mängu eest!

Suured õnnesoovid TPK vanemate võsitkonnale võidu puhul!

 

Oksana Petrova

6b klassijuhataja

 

Imeline õppereis „Me õpime reisides“

IMG_4346Tunnid, mis toimuvad väljaspool kooli, pakuvad õpilastele erilist huvi. Ka sellel õppeaastal veetsid meie kooli 5c ja 5d klassi õpilased  kaks suurepärast päeva Läänemaal  Silma Õpikojas. Väljasõidu eesmärgiks oli õppida eesti keelt läbi suhtlemise, tutvuda Haapsaluga, saada uut teadmist Läänemere elukeskkonna kohta. Töökava oli väga tihe ja mitmekesine.
Õppekeskus „Silma Õpikoda“ asub Haapsalust 15 kilomeetri  kaugusel looduslikult kaunis kohas.
Meie juhendajaks oli õppekeskuse töötaja Marko Vaker. Nende kahe päeva jooksul said lapsed väga palju huvitavat teada ja näha, toimusid teoreetilised ja praktilised tunnid eesti keeles.
Esimesel päeval oli seiklusmäng „Matk läbi sajandite“. Lastel tuli otsida vastuseid oma küsimustele metsast. Spetsiaalse arvutiprogrammi vahendusel õpiti tundma linde  kasutades selleks tahvelarvuteid. Hiljem püüdsid  lapsed veeasukaid, paigutasid neid akvaariumitesse ja määrasid teatmike järgi nende nimetusi. Kuulati loengut Balti mere kaladest.
Esimese päeva õhtul toimus Haapsalu  linnas orienteerumismäng, kus poisid ja tüdrukud pidid oma ülesannetele iseseisvalt vastused leidma. Küsimused olid erinevad, kuid lapsed said nendega hästi hakkama.
IMG_4450Järgmise päeva hommik algas eelmise päeva kokkuvõttega. Seejärel jätkusid praktilised tegevused tahvelarvutite abil. Lastel oli vaja leida kaitsealal õitsvaid lilli ja neid pildistada. Sellele järgnes tegevus õppeklassis,  teemaks  „Balti mere geograafia“. Lapsed tutvusid teooriaga ja töötasid kaartidega. Seejärel toimus ekskursioon Noarootsi, kus õpilastel tuli liikuda mööda pilliroost rada ja jälgida ümbrust.  Vaatetornis sai  binoklist linde vaadelda. Käidi ka Põõsaspea mõisas meteoriidi kukkumiskohas ja saadi teada, et Eestis on Allikajärv, mis talvel ei jäätu.
Paljudele õpilastele  oli selline väljasõit esimene. Laste meel oli ülev, sest kõik toimuv oli huvitav, lõbus ja informatiivne. Saadi uusi teadmisi bioloogias, ajaloos, eesti keeles, geograafias, kunstiõpetuses ning kehalises kasvatuses. Lapsed avaldasid oma soovi veel kord külastada Silma Õpikoda ja avaldasid tänu  Marko Vakerile, kes üllatas kõiki oma suhtlemisoskuse ja teadmistega.

5c ja 5b klassijuhatajad ja eesti keele õpetajad Ludmilla Teperik ja Ljudmila Kiir

FOTO

“Eesti laulud vene koolis”

Collage 2017-05-19 07_19_4818 mail 2017. a Kiviõli Vene Koolis toimus lauluvõistlus “Eesti laul vene koolis” 5.-9. klasside õpilastele ja meie kool oli ka kutsutud. Iga osaleja (solist, duett, ansambel) pidi esitama eestikeelse laulu omal vabal valikul. Selle laulukonkursi peamine eesmärk oli saada esinemispraktikat võõrkeelses laulmises ja lihtsalt nautida koos musitseerimist.

Kõiki osalejaid tunnustati väikse meenega ning žürii valis oma lemmiku ja publik oma lemmiku.  Külalisesinejad rõõmustasid publikut oma loominguga žürii otsuse tegemise ajal.

Sel konkurssil osalesid edukalt meie keelekümblusklassi õpilased: Jelizaveta Ool, Veronika Zahharova ja Polina Margalnikova (8c).

Meie koolilt oli 2 etteastet: soololaul “Emasüda” Jelizaveta Ool  (klaveri saatel) ja laul “Rändajad”  trio (fonogramm), juhendaja on muusikaõpetaja Valentina Maletina.

Tammiku Põhikooli laul “Rändajad” sai žürii lemmikuks.

Suured tänud 8c klassi tüdrukutele ja  muusikaõpetajale, kes neile suureks abiks oli ning teistele abilistele ja toetajatele (keelekümbluskoordinaatorile ja kooliadministratsioonile).

Tahaks tänada veel üht 8c klassi õpilast – Daniil Komarovi, kes tegi meie kooli võistkonna tutvustava video selle konkursi jaoks.

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

Hilise keelekümbluseprogrammi koordinaator

 

IVKH Vereteenistus tänukiri

tanukiri_doonor