Rubriigid

Arhiiv

Uus rahvusvaheline project DOVES on alanud


Alates septembrist  2017 startis meie koolis rahvusvaheline projekt DOVES (Detectives Of Violence in Schools). Projekti toetab SA Archimedes (Erasmus+). Projekti kestus on 2 aastat ja selles osaleb 4 kooli Rumeeniast, Kreekast, Poolast ja Eestist. Antud projekti peamiseks eesmärgiks on koolivägivalla ennetamine ja vähendamine. Käesolev teema on aktuaalne juba aastaid nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide koolides.

Vaimse või füüsilise vägivalla ohvriks võib osutuda iga laps. Tööd on vaja läbi viia nii kiusamise ohvrite kui ka kiusajate seas. On tähtis, et lapsed oleksid võimelised teadvustama ja määratlema vägivalla erinevaid vorme, ise väljendaksid oma sallimatust vägivalla vastu ja oleksid teadlikud, kust leida abi ning kuidas lahendada konflikte.

DOVES’i projekti raames osalevad lapsed läbivad koolituse koolipsühholoogiga, et saada eakaaslaste nõustajaks ja üheks osapooleks erinevate konfliktide lahendamisel. Tugiõpilased  esinevad vahendajate rollis õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel
võivad teised koolilapsed samuti pöörduda selle tugiõpilase poole, kuna sageli juhtub nii, et eakaaslasega on kergem rääkida oma muredest kui täiskasvanuga.

Antud projekti raames on kavandatud huvitav ja mitmekülgne töö: joonistuste konkurss ja näitus koolivägivalla vastu, teemakohased ümarlauad, esitluste loomine, esinemised klassides, temaatilise nurgakese vormistamine psühholoogi kabinetis, vägivallaga seotud voldiku koostamine ja väljaandmine jne. Samas on kavas ka reisid partnerriikidesse (Rumeeniasse, Kreekasse, Poolasse).

Oktoobris 2018. a. saabub meie kooli palju  külalisi välismaalt. Nagu tavaliselt elavad õpilased peredes. Kõiki osalejaid ootab põnev projektikava ja –kogemuste vahetus. Loodame siiralt lastevanemate, õpetajate ja õpilaste heatahtlikule koostööle selles tähtsas projektis, kuna iga lapse ohutus on meie kooli jaoks esikohal.

Natalja Jänes,

Kooli projektijuht

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN
Oktoober, 2017.a.

→link←

Lõimumisprojekt Salme Põhikooliga.

Uued tutvused ja uued sõbrad on alati hea kogemus elus. Meie kaheksanda klassi õpilased olid külas Salme Põhikoolis Saaramaal. See on väike ja väga hubane kool, kus õpib 80 õpilast ja töötab 18 õpetajat.

Saabumispäeval toimus nutiorienteerumine Salme alevikus, mis oli abiks ühise keele leidmiseks.

Teine päev möödus Salme Põhikoolis, kus õpilased külastasid tunde ning  toimusid sportlikud ja seltskondlikud mängud. Peale lõunat külastasid õpilased Sõrve Militaarmuuseumit. Päev lõppes filmiõhtuga  Noorte Huvikeskuses.

Kolmandal päeval seiklesid õpilased Muhu Seikluspargis, kus iga laps  leidis oma kogemustele vastava väljakutse ning nautis kaunist loodust ja ilusat sügispäeva. Õhtul küpsetasid lapsed ühiselt pitsat ja tantsisid diskol.

Neli  päeva möödus  väga kiiresti, kuid koos veedetud aeg  jääb kauaks meelde ja nüüd me ootame novembris oma uusi sõpru endale külla.

Jelena Rodik ja Ljudmila Kiir
eesti keele õpetajad

Sihtuuring

TERVISEAMETI IDA TALITUS  viib  läbi tegutsevates koolides sihtuuringu eesmärgiga hinnata tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamise hetkeline olukord ning koguda lapsevanematelt teavet eridieeti vajavate laste toitlustamise korraldamise kohta koolides. Uuringu raames kogutakse andmed nende õpilaste kohta, kellel on diagnoositud toidutalumatus/toiduallergia/muu tervisehäire, mille tõttu vajavad nad eritoitlustust koolis.

Amet palub edastada  õpilaste vanematele veebiküsitluse link (www.connect.ee/uuring/378113874/)   koolis eridieeti vajavate laste toitlustamise korraldamisest lapsevanematelt tagasiside kogumiseks.

Kooli juhtkond

Tänukiri

Lugupeetav koolipere

Eelmine laupäev lõppes Euroopa Spordinädal, milles osalesime kolmandat korda. Spordinädala jooksul toimus 853 sündmust ning registreeriti 162 000 osavõtukorda. Suurima panuse Spordinädala õnnestumisele andsid haridusasutused. Tegemist on vaieldamatult kõige ulatuslikuma liikumisharrastuse-alase ettevõtmisega Eestis. Spordinädal oli, on ja saab ka olema edaspidi meie koolispordikalendri lahutamatu osa. See on võimalik ainult tänu teie toetusele ja kaasalöömisele. Suured tänud teile aja, mõtete, energia ja panuse eest!

2018. aastal toimub spordinädal taas 23.09 – 30.09.

Meeldivat sportlikku sügist soovides

Natalja Inno

Spordinädala projektijuht

Peeter Lusmägi

EOK liikumisharrastuse juht

“Noored noorsootööst” küsitlus

Hea sõber!

Viime Eesti laste ja noorte seas läbi küsitluse “Noored noorsootööst”. Selle põhjal tahame Sulle ja kõigile teistele Eesti noortele pakkuda paremaid võimalusi huvitavaks tegevuseks. Sinu vastused aitavad meil seda teha.

Küsitluse leiad aadressilt noorteuuring.ut.ee

Kutsu ka oma vanemad küsitluses osalema! Nende küsimustik asub samal aadressil.

Vastamise eest ette tänades,

Reelika Ojakivi

noorteosakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

„Spordi kaudu sõbraks“  

Sellise nime all sai teoks ühisprojekt Palupera Kooliga, millest võtsid osa meie kooli  7-ndate klasside õpilased  Alina Semjonova, Anastassia Hramtsova, Maria Gavriltšenko, Jana Seman, Viktoria Iljina, Adelia Bondarenko, Veronika Bõkovskaja ja Aleksandra Pavlova.

Neli päeva maaliliselt kaunis kohas möödusid linnutiivul. Selle aja jooksul saime  palju teada sellest koolist ja tema ajaloost. Külastasime Otepääl  Lipu Muuseumi, kus nägime Eesti lippu, mille pikkus oli 186 meetrit. Nägime ka meie lipu esialgseid  värve ning meile räägiti Eesti lipu sünniloost. See on lugu tudengitest, kes läksid Tartust Otepääle õnnistama eesti üliõpilaste  korporatsiooni lippu. Oma teel peatusid tudengid Kinsli kõrtsis,  et veidi süüa ja puhata.  Praegu on selle hoone küljes mälestustahvel . Kõik need sündmused leidsid aset 1884. aastal.

Võib öelda, et sport ühendab. Sport aitab aitab leida sõpru, ühendab poisse ja tüdrukuid. Kõik projekti tegevused olid seotud selle eesmärgiga.  Toimusid ühised kehalise kasvatuse tunnid, olid lõbusad stardid ja meeleolukad liikumismängud.  Unustamatu on piknik Lusti mäel, kuhu jõudmiseks tuli läbida kilomeeter ja tagasi kaks korda rohkem. On ju liikumine elu – sellega nõustusid  kõik osalejad.

Põnevust pakkus Lutsu talus toimunud orienteerumismäng nutiseadmete abil.  Väikeste ponide maal said  lapsed ratsutada nende imearmsate loomadega.  Üle poole päevast  veetsime kohalikus   jahtklubis. Saime põhjaliku ülevaate purjespordist ja hiljem  ka sõita purjekaga.

Õhtuti toimusid diskod, vabal ajal õpiti maalima taldrikule ja  soovijatel  oli võimalus teha omale raamat.  Iga osaleja  sai mälestuseks sporditeemalise meene ja joogipudeli, mis andis üle  kohaliku kooli direktor Svetlana Variku.

Meie tegevusi viisid läbi väga toredad  inimesed, nende seas ka Palupera Kooli lõpetanud  Kalev Lõhmus ja Jaan Uibo.

Noortele oli see meeldejääv projekt. Osalenutele meeldisid kõik tegevused, eriti aga purjetamine ja ponidega ratsutamine, aga ka võistlused ja tunnid, mida viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Raul Lehismets. Maitsvat toitu pakkus kooli sööklas kokk  Leelo Reha, kes tunnistati  2016. a parimaks koolikokaks.  Täname südamest väikese  sõbraliku Palupera Põhikooli kollektiivi, eriti direktor  Svetlana Varikut sooja vastuvõtu eest. Eriline tänu ka vastutulelikule Palupera Kooli kunstiõpetaja Maarika Viksile, kes oli meiega kolm päeva.

Soovin omalt poolt tänada projektis osalenud õpilasi, õpetajaid ja kooli juhtkonda.

FOTO

projektis  osalenud eesti keele õpetaja  Ludmilla Teperik

Suur aitäh!

Eelmisel nädalal külastasid Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli maailmakuulsa ameerika korvpallimeeskonna Harlem Globetrotters kaks mängijat, Crissa “Ace” Jackson ja Anthony “Buckets” Blakes, kes vestlesid teie kooli lastega koolikiusamisest ning vastasid paljudele küsimusetel. Ameerika saatkonna poolt on minul ja kolleegidel väga hea meel, et meil avanes võimalus teie kooli külastada ning tahaksime veel kord tänada nii teid kui kogu teie meeskonda suurepärase vastuvõtu eest. Meie külalistele avaldas teie õpilaste inglise keele oskus, arukus ning osalemisjulgus väga suurt muljet; tahaksime omaltki poolt paluda teil edastada meie tänusõnad õpetajatele ning osalenud õpilastele toreda kohtumise eest.

Loodame toreda koostöö jätkumisele ka tulevikus,

Parimate tervitustega,

David

Õppeainete lõiming ja õpetajate koostöö ühise eesmärgi nimel

11. septembrist 15. septembrini 2017 toimus Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kõikidel 6. hiliskeelekümblusklassides eesti keeles õpetavate ainete lõiming teemal „Minu kodu Eesti“.

Õppeaasta jooksul on 6.klassides 3 peateemat, üks teema trimestris. Iga temaatiline nädal lõpeb nii õpilaste kui ka õpetajate eneseanalüüsiga ning klasside väljasõiduga.

Eesti keeles õpetatakse hiliskeelekümblusklassides loodus-, inimese- ning ühiskonnaõpetust, samuti muusikat, poistel kehalise kasvatust ning tüdrukutel käsitööd ja kodundust.

Temaatilise nädala eesmärgid olid aidata õpilastel luua seoseid erinevate õppeainete vahel ja toetada õpetajate vahelist koostööd.

Eelkõige aitas ainete omavaheline lõiming arendada õpilastel oma eesti keele oskust õppeainete toel.

Nädalateema lõputööna tegid õpilased eneseanalüüsi, kus kirjutasid, mida nad erinevates ainetes teada said, mis oli nende jaoks raske ning kuidas saadud teadmisi edaspidi kasutada. Õppeainete lõimumisnädal lõpeb Eesti Rahva Muuseumi külastusega.