Rubriigid

Arhiiv

9. detsembril 2016.a kell 18.00 ootame koolivilistlasi juubeli kohtumisele

Keelekümblejaks ristimispidu e. keelekümblejaks löömine

foto1Kohtla-Järve Tamnmiku Põhikooli 6. A, B ja C klassid alustasid 01.09.2016 hilise keelekümblusega ehk õpilased hakkasid osasid aineid õppima eesti keeles alates 6. klassist. Et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks, otsustati läbi viia keelekümblejaks ristimispidu.

Hiljuti toimus kooli aulas esmakordselt keelekümblejaks löömise päev 6. klasside jaoks. See päev oli 6.A , 6.B ja 6.C klassi jaoks teistest koolipäevadest erinev. Keelekümblejaks ristimispeole olid kutsutud nii lastevanemad kui ka õpetajad. Külalistest olid meie kooli aineõpetajad, kes õpetavad keelekümblusklassides. Oma lapsi õnnitlema tulid ka mõned lastevanemad.

Keelekümblejaks ristimispeo kava oli väga mitmekülgne ja huvitav: klasside tutvustus vabas vormis, fotojaht, loovülesanded rühmades ja traditsiooniline vande andmine.

foto5Meelelahutuseks laulsid õpilased koos tähelaulu žestidega ja tantsisid lõbusa tantsu “Hüppa, hüppa!”.Seejärel, kõik meie vastristitud keelekümblejad, võtsid keelekümblusvitamiinid vastu, et paremini õppida eri õppeaineid eesti keeles.

Lõppsõnaga esines keelekümblusprogrammi koordinaator, kes soovis lastele häid õppetulemusi, sõbralikke ja tarku õpetajaid, elamisrohkeid õppeaastaid ja abivalmis klassikaaslasi. Ürituse lõpus tehti suu magusaks väga maitsva tordiga, millele oli kirjutatud “Keelekümblejad 2016”.

Selleks päevaks olid valmistatud ja läbiviidud uute keelekümblejate jaoks põnevad ülesanded ning 6. klassid tulid edukalt katsumustega toime.

Tahaks avaldada suurt tänu 8.C klassi õpilastele ja nende klassijuhataja N. Komarovale abi ja toetuse eest selle ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Oksana Petrova
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

Keelekümblusprogrammi aastakonverents 2016

kkkonverents„Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus“

Keelekümblusprogrammi aastakonverents 2016, mis on toimunud 10.-11. novembril 2016 Tallinnas Viktoria keskuses, keskendus rohkem mitmekeelse õppekeskkonna eeliste ja võimaluste tutvustamisele.

kkk-2016-collageKahel konverentsipäeval arutleti mitmekultuurilise keskkonna mõju ning keskkonna rikastavate aspektide üle ja avati muusika, filmi, looduse ning teatri võimalused õppekeskkonnana. Väliskülalised Lätist, Gruusiast ja Kõrgõzstanist rääkisid oma maade kogemustest. Konverentsi teisel päeval esines Eesti haridus- ja teadusminister Maris Lauri, kellel idavirumaalasena on keelekümblusprogrammiga ka isiklikum suhe.

Konverentsi päevakorras oli neli plenaarsessiooni ja kümme töötuba. Töötubades osalejad said kuulda-näha ja ka läbi teha seda, mida lasteaias/koolis riikliku õppekava alusel õpetatakse. Oli väga meeldiv, et seekord esines esmakordselt sellel konverentsil ka meie kooli õpetaja Nelli Kuldmaa ettekandega teemal “Miks ma usun keelekümblusesse?”.

Konverentsi tunnustustunnis anti kätte keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnad, virtuaalne autahvel tutvustas tublisid õpetajaid. Sellel konverentsil tunnustati virtuaalselt neid õpetajaid, kes on paistnud silma eduka ja tulemusliku keelekümbluse põhimõtete ja metoodika rakendamisel oma igapäevases töös õpilastega. Oleme uhked selle üle, et nende tublite õpetajate hulgas oli Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keele õpetaja Erika Pavlova, kes õpetab keelekümbluslkassides loodus- ja inimeseõpetust. Tunnustusslaid tema foto ja teda iseloomustava tekstiga näidati keelekümblusprogrammi aastakonverenstil kahe päeva jooksul. Kõikidest tunnustusslaididest koostati slaidiprogrammi, mida esitatati konverentsil suurel ekraanil mõlemal konverentsipäeval esitluste vaheaegadel. Pärast konverentsi lõppu oli slaidiprogramm üles laetud ka keelekümblusprogrammi kodulehele.

Natuke ajalugu. Keelekümbluskonverents toimub 16. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelekümblusvõrgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelekümblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada võrgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.

Konverentsi peakorraldaja on sihtasutus Innove.

kkk-logod

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

Muuseum

dsc_0929Meie koolis oli külas Baltimaade suurim spordimuuseum programmiga  “ Muuseum tuleb külla”.

Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseum on spordi, spordikultuuri ja spordiajaloo keskne muuseum Eestis.

Rita Mägi -muuseumipedagoog ja Rait Männik  -teadur-kuraator  jutustasid  meie keelekümblusklasside õpilastele muuseumi tegevusest. 7.a klassi õpilased,  tagasisideks, kirjutasid kirjad oma sõbrale .Aleksei Saulits kirjutas:” Ma tahan sulle kirjutada sellest, kuidas ma käisin Spordimuuseumis. See muuseum oli meie koolis külas. See oli reedel üheteistkümnendal novembril kooli aulas kolmanda tunni ajal. Aulas olid  7.a ja 8.c klasside õpilased. Meie ees esinesid selle muuseumi  töötajad. Nad rääkisid muuseumi ajaloost, näitasid meile esitlust, tõid meile huvitavaid fakte olümpia liikumisest, näiteks, mul jäi meelde, et ühel korvpalluril olümpiamängudel olid jalas tossud numbriga 53. Samuti räägiti meile Heiki Nabist, kes on kreeka-rooma maadleja, tema  meeldib mulle, sest mina ka tegelen vaba-maadlusega.  See oli põnev tund, huvitav tutvumine muuseumiga. Ma soovitan sul ka käia Tartus ja külastada seda Spordimuuseumi. Sa ei kahetse.“

Marja Uteševa, Marika Šepeleva, Ksenia Golubeva tegid valmis esitluse muuseumi kohta, mida võib kasutada erinevates tundides.

Loodame, et osalejad said teada seda, millest varem ei ole teadnud.

Juta Davõdova
Kooli sporditöö koordinaator

“TANTSUD ÕPETAJATEGA” on tantsitud.

311.11.2016 toimus Jõhvi Gümnaasiumis  Ida-Virumaa koolide vaheline tantsuvõistlus “Tantsud Õpetajatega”. Sellele võistlusele oli registreerunud 11 paari/triot 6 erinavast Ida-Virumaa koolist. Finaali pääsesid 5 esimese vooru parimat paari ning  finaal toimus samal õhtul.
Kõik osalejad said kingitused, võitjad aga karikad ja medalid. Tantse kommenteerisid ja hindasid oma ala asjatundjad. Tegemist oli glamuurse üritusega, punase vaiba ja põnevate vaheetteastetega! Kokanduse huvigrupi noored müüsid sel õhtul maitsvaid küpsetisi ja snäkke.

Tantsuvõistlus “Tantsud õpetajatega” kujunes väga meeleolukaks ürituseks, mis näitas, kui palju andekaid ja tublisid õpetajaid ning õpilasi on meie Ida-Virumaa koolides.

Meie kooli esindas paar Oksana Petrova (eesti keele õpetaja) ja Nikolai Slivinski (8.b klassi õpilane). Nad tantsisid võrratut tšatšat, finaalis aga imeilusat aeglast valssi. Meie kooli paar esines väga edukalt sel tantsuvõistlusel. Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli tantsupaar jõudis finaali esikolmikusse! Oksana ja Nikolai said selle toreda tantsuvõstluse jooksul väärt kogemusi ning tubli II koha.

81Õnnitleme meie kooli tantsupaari auhinnalise koha puhul! Suur tänu treenerile (Maria Kozlova tantsuklubi Kohtla-Järve „Stiil“) meie paari ettevalmistamise eest.

„Tantsud õpetajatega“ on tantsitud, kuid mälestused sellest õhtust on siiani värsked ja elavad. Ürituse eesmärk sai täidetud, õpetajad-õpilased tantsisid koos ja nautisid oma saavutusi. Igaüks võitis sellest ettevõtmisest ja see ongi kõige olulisem.

Projekti suurtoetajaks oli IVOL. Teised toetajad on Toila Spa, Mäetaguse Mõisa Hotell & Spa, Kino Amadeus, Viru Bowling, Terrasport, Konju mõisa talu, Signe Stuudio, Poljakova Marina Studio, Eastman, Farmi, Ocean Sushi.

Uudised LiTes Video

https://www.youtube.com/watch?v=GetPeJ89mYM&feature=share

Tša-tša

https://www.youtube.com/watch?v=vVZF8GNqtKk

 

 

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN
November, 2016.a.

→link←

Heateod ei lõpe …

img_3006Heategu, see on õnn, mida ei saa võrrelda autasuga, see on hingeline seisund, millest tekib rahulolu.
Nende  mõtetega võiks alustada oma lugu sellest, kuidas Tammiku Põhikooli  5c  ja  5b klasside õpilased järgides koolitraditsioone sooritasid oma heateo. Traditsioonid tähendavad väga palju. Esimese veerandi viimasel õppepäeval  õpilased sõitsid Kuremäe kloostrisse, et aidata koristada langenud puulehti.  Õpilased koristasid surnuaia ümbrust ja teerada pühaallika juurde. Õpilased töötasid suure innuga. Nad mitte ainult ei riisunud puulehti, vaid panid nad kottidesse ja viisid selleks ettenähtud kohta. Kuid nagu alati lapsed on lapsed ning sellepäras nad ka hullasid ja hüppasid  puulehtedes.
Lapsed töötasid mõnuga ja tegid koostööd, sellepärast 2,5 tundi möödusid väga kiiresti. Peale tööd kutsuti lapsed lõunale, söögiisu oli suurepärane. Lapsed proovisid esimest korda kloostrisööki. Maiuspalaks oli muidugi jäätis.

Tahame kõiki tänada, kes aitasid meid selle heateo elluviimisel: vanemaid, lapsi, tehnoloogiaõpetajat Valeri Doroškevitšit, aga eriti täname ema Nektaariat ja ema Issidoorat, kes võtsid meid soojalt vastu ja varustasid meid vajalike töövahenditega. Täname ema- igumeeniat Filartetat, kes õnnistas meid selleks tööks.

Tammiku Põhikooli 5b ja 5c klasside klassijuhatajad Ljudmila Kiir ja Ludmilla Teperik

FOTO

Keelekümblejate põnev veerandi viimane õppepäev Tallinnas Kadrioru lossis

aitanlapsi_banner 21.10.2016 toimus esimene õppereis heategevusprojekti „Aitan lapsi kunsti juurde“ raames.

Natuke lähemalt sellest projektist. Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde” toimub Eesti Kunstimuuseumi viies muuseumis:
– Kumu kunstimuuseum
– Kadrioru kunstimuuseum
– Mikkeli muuseum
– Adamson-Ericu muuseum
– Niguliste muuseum

tln-kadriorgKohtla-Järve Tammiku Põhikooli 6. hilise keelekümbluse klassid (6A, 6B ja 6C klassid koos klassijuhatajatega) veetsid viimast õppepäeva Tallinnas. Nad külastasid esimestena integreeritud muuseumitundi Kadrioru kunstimuuseumis. Eesti keele, kunsti- ja ühiskonnaõpetuse integreeritud muuseumitund sai läbi viidud tänu meie kooli eesti keele ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele.

Haridusprogrammi „Kadrioru lossi lugu“ raames tutvuti kuulsa lossi ajaloo, arhitektuuri ja sisustusega, nähti ruume, mis on külalistele tavaliselt suletud, räägiti ka Kadrioruga seotud ajaloolistest isikutest. Meie lapsed said teada, mis on initsiaalid. Nad harjutasid loovtöö käigus initsiaalide kujutamises. Muuseumitunni lõpuks valmis ka õpilaste enda tehtud initsiaalidega vapp, mille nad said pärast kaasa võtta. Oli näha, et see oli meie kuuendatele klassidele põnev.  Lõppes huvipakkuv veerandi viimane päev lõbusa sügisese jalutuskäiguga mööda ilusat Kardioru parki. Russalka mälestussamba juures sai kõigist osalejatest tehtud ühine pilt.

Oli väga VAHVA!

Lõpus tahaks mainida sellest, et paljudel teistel Tammiku Põhikooli õpilastel on sel õppeaastal suurepärane võimalus rikastada oma koolielu ja osaleda projektis “Aitan lapsi kunsti juurde”.

Projekti jätk tuleb!

Meie kooli 6. kl-9. kl õpilased saavad veel osa võtta teistest huvitavatest muuseumitundidest ajavahemikus oktoober-detsember 2016.

Oksana Petrova
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

dsc_0001

E-viktoriin majanduses

jajaJunior Achievement Eesti korraldas ettevõtlusnädala raames, 6. oktoobril 2016 e-viktoriini 7. – 9. klassi õpilastele. Viktoriin oli individuaalne ning kasutada on üks päästerõngas – internet!

E-viktoriinist võtsid aktiivselt osa 9a ja 9b klassi õpilased ühiskonnaõpetuse raames. Viktoriinist saadi teada selliseid mõisteid nagu äriingel, hooandja; samuti mida nimetatakse gasellideks, arvutati makse ning otsiti Euroopa Keskpanga intressimäära.

E-viktoriin majandusest on esimene etapp (TEADMISED) kolmeosalisest 7. – 9. klasside õpilaste mängust CREATLON, mille JA Eesti korraldab koostöös EBS Gümnaasiumiga. Teine etapp on ettevõtlik meeskonnamäng (MEESKONNATÖÖ), kus kuu aja jooksul, 31. oktoobrist – 4. detsembrini 2016, tuleb 1 – 3-liikmelistel võistkondadel leida lahendused viiele püstitatud ülesandele. Kolmas etapp (LOOVUS), kuulutatakse välja pärast teise etapi lõppu.

Creatloni eelmiste aastate mängud leiad http://www.ja.ee/creatlon

 

Nelli Kuldmaa

Ühiskonnaõpetuse õpetaja