Rubriigid

Arhiiv

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN
Jaanuar, 2017.a.

→link←

pisa

JÕULUTERVITUS!

tpk

Jõuluteemaline ühisüritus LA Tuhkatriinu ja K-Järve Tammiku Põhikooli vahel „III advendi tähistamine“

pilt-112.12.2016 kogunesid LA Tuhkatriinu saali nii suured kui ka väikesed päkapikud lasteaiast ja Tammiku Põhikoolist, et tähistada üheskoos III advendi saabumist.

Sel esmaspäeval esinesid hubases saalis LA Tuhkatriinu 6. rühma lapsed ja Tammiku Põhikooli 6B ja 6C keelekümblejad. Lapsed olid selgeks õppinud vahvad jõulusalmid, –laulud ja ringmängud. Peale selle nii lasteaia- kui ka koolilapsed meisterdasid jõulukaardid, kuhu peale kirjutasid nad oma ilusad jõulusoovid ja kinkisid teineteisele ürituse lõpus. Kõlasid jõululaulud ja -salmid nii eesti kui ka vene keeles. Lapsed laulsid koos kuusepuule ka laulu. Jõuluüritus jätkus lõbusate ringmängudega, mida lapsed kõik koos hea meelega tantsisid. Üllatuseks oli Tuhkatriinu päkapikkude jõuluzumba (eriline tänu päkapikk Ilonale) ja TPK ühistants, mis meeldisid kõigile väga.

pilt-2Jõulupeo lõpus toimus III jõuluküünla süütamine, mis täitis kõik südamed sooja ja mõnusa tundega. Aga kõige parem tunne oli saada kingituseks piparkoogid ja väikesed šokolaaditahvlid.

Siirad tänusõnad LA Tuhkartiinu kõikidele õpetajatele, kes korraldasid ja viisid selle toreda jõuluürituse läbi. Suur tänu lasteaia Tuhkatriinu õppealajuhatajale S. Kollo kohtumisrõõmu, koostöö ja abi eest.

Täname Tuhkatriinu lasteaia peret sooja ja sõbraliku vastuvõttu eest! Ja ootame nüüd neid meile külla veebruaris sõbrapäevaks!

Selle imeilusa ja südamliku jõuluüritusega on astutud esimene samm tihedaks koostööks lasteaia Tuhkatriinu ja meie Tammiku Põhikooli vahel.

pakapikkJõulude tulekus keegi ei kahtle –

jõulud ju jõuavad taeva tahtel

igasse kodusse, toa taha metsa,

linnule, loomale, sinule, et sa

iial ei unustaks lapseiga,

mõistaksid siit saadud selgusega

ise kord jagada lahkust ja usku.

Seepärast jõulud, ta küünlad ei kustu.

 

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

Hilise keelekümbluseprogrammi koordinaator

 

Integreeritud ajaloo ja eesti keele tund Purtse kindluses

photogrid_1480632753658Hilise keelekümblusklasside integreeritud tundide sarjade raames toimus järjekordne väljasõit.

01.12.2016 meie kooli hilise keelekümbluse programmi õppivad õpilased käisid Purtses kindluse ajalugu ja müüte avastamas. Kõik osalejad 6.a ja 6.b klassist olid jagatud 6 võistkonnaks. Kuna IKT kasutamine ja digipädevuste arendamine on väga aktuaalne, siis meie kooli ajalooõpetajate poolt oli loodud õpilaste jaoks põnev meeskonnamäng QR-koodidega. Küsimused Purtse kindluse kohta olid peidus QR-koodides ja ning õpilastel tuli leida vastused 10 küsimusele. Vastamiseks kasutasid õpilased oma mobiiltelefone. Teiseks ülesandeks oli Purtse kindluse reklaami valmistamine. photogrid_1480633889372Kõik see loominguline protsess – reklaami joonistamine ja isegi meisterdamine – toimus rühmiti hubases Purtse kindluse kohvikus. Kokkuvõtteks oli läbi viidud viktoriin. Parimad Purtse kindluse asjatundjad said auhindu. See oli meie laste esimene Purtse kindluse külastamine, mis kõigile jäi meelde. Meie 6. klasside õpilased said teada palju uut sellest kindlusest. Väga huvitav oli see, et valis Purtse kindluse kõige parema reklaami ise selle kindluse peremees Janner Eskor. Kõik tööd olid omapärased ja väga vahvad ning valida tal oli tõesti raske. Seekord võitjaks sai 2 võistkonda 6.b klassist.

Suur tänu meie kooli ajalooõpetajatele Margarita Sendetskajale ja Vadim Guskovile selle põneva tunni eest. Tänusõnad on ka 6.a ja 6.b klassi eesti keele õpetajatele Nelli Kuldmaale ja Oksana Petrovale meeldiva koosöö eest.

P.S. Kõige toredam oli küsimus ekskursiooni lõpus: „Kas sellele üritusele tuleb ka jätk?“

Jah, jätk kindlasti tuleb!

Oksana Petrova
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN

TAMMIKU PÕHIKOOLI TÖÖPLAAN
Detsember, 2016.a.

→link←

Keelekümblusüritus „Jõulukokkutulek“

kontsert1.detsembril 2016.a Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus meie linna koolide vaheline keelekümblushuviliste jõuluteemaline kohtumine. Selles jõuluürituses osales 131 õpilast erinevatest koolidest. Tammiku, Slaavi, Maleva, Jõhvi põhikoolid ja Ahtme gümnaasium valmistasid ette 10-minutilisi etteasteid ja neil oli võimalus esineda suurel laval etteastega vabalt valitud vormis. Lisaks sellele oli lastel võimalik teha ise jõulukingitusi erinevates töötubades. Ilus üritus lõppes ühise teejoomisega. Meie koolilt oli esitatud 3 numbrit: laul „Rändajad“ (8c), eesti rahvatants (segarühm 8.bc-9.b klassid) ja 3 jõulusalmi (6c). Töötuba aitas läbi viia meie kooli eesti keele ja käsitöö õpetaja Ljudmila Kiir.

Suur tänu kõigile osalejatele!

tootoadToredad lauljad 8c klassist: Lisa Ool (eeslaulja), Veronika Zahharova, Polina Margalnikova.

Suurepärased tantsijad:Margot Fiacchi 8b, Gusyal Garifullina 8b, Liza Ool 8c, Julia Malm 8c, Anatoli Gorbunov 9b, Daniil Korobka 9b, Marek Kvetnitski 9b, Martin Pihlap 9b.

Tublid jõululuuletuste lugejad: Jana Seman 6c, Aljona Filippova 6c, Julia Stüf 6c.

Tänusõnad ka kõigile, kes selle ürituse läbiviimisele kaasa aitasid: Valentina Maletina, Veera Rõžkova, Oksana Petrova, Ljudmila Kiir ja Ludmilla Teperik.
Tänan siiralt kogu meie kooli meeskonda!

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

Keelekümblejaks ristimispidu e. keelekümblejaks löömine

foto1Kohtla-Järve Tamnmiku Põhikooli 6. A, B ja C klassid alustasid 01.09.2016 hilise keelekümblusega ehk õpilased hakkasid osasid aineid õppima eesti keeles alates 6. klassist. Et need õpilased tunneksid ennast hilise keelekümbluse täisõiguslikeks liikmeteks, otsustati läbi viia keelekümblejaks ristimispidu.

Hiljuti toimus kooli aulas esmakordselt keelekümblejaks löömise päev 6. klasside jaoks. See päev oli 6.A , 6.B ja 6.C klassi jaoks teistest koolipäevadest erinev. Keelekümblejaks ristimispeole olid kutsutud nii lastevanemad kui ka õpetajad. Külalistest olid meie kooli aineõpetajad, kes õpetavad keelekümblusklassides. Oma lapsi õnnitlema tulid ka mõned lastevanemad.

Keelekümblejaks ristimispeo kava oli väga mitmekülgne ja huvitav: klasside tutvustus vabas vormis, fotojaht, loovülesanded rühmades ja traditsiooniline vande andmine.

foto5Meelelahutuseks laulsid õpilased koos tähelaulu žestidega ja tantsisid lõbusa tantsu “Hüppa, hüppa!”.Seejärel, kõik meie vastristitud keelekümblejad, võtsid keelekümblusvitamiinid vastu, et paremini õppida eri õppeaineid eesti keeles.

Lõppsõnaga esines keelekümblusprogrammi koordinaator, kes soovis lastele häid õppetulemusi, sõbralikke ja tarku õpetajaid, elamisrohkeid õppeaastaid ja abivalmis klassikaaslasi. Ürituse lõpus tehti suu magusaks väga maitsva tordiga, millele oli kirjutatud “Keelekümblejad 2016”.

Selleks päevaks olid valmistatud ja läbiviidud uute keelekümblejate jaoks põnevad ülesanded ning 6. klassid tulid edukalt katsumustega toime.

Tahaks avaldada suurt tänu 8.C klassi õpilastele ja nende klassijuhataja N. Komarovale abi ja toetuse eest selle ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Oksana Petrova
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli
Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator

9. detsembril 2016.a kell 18.00 ootame koolivilistlasi juubeli kohtumisele

Keelekümblusprogrammi aastakonverents 2016

kkkonverents„Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus“

Keelekümblusprogrammi aastakonverents 2016, mis on toimunud 10.-11. novembril 2016 Tallinnas Viktoria keskuses, keskendus rohkem mitmekeelse õppekeskkonna eeliste ja võimaluste tutvustamisele.

kkk-2016-collageKahel konverentsipäeval arutleti mitmekultuurilise keskkonna mõju ning keskkonna rikastavate aspektide üle ja avati muusika, filmi, looduse ning teatri võimalused õppekeskkonnana. Väliskülalised Lätist, Gruusiast ja Kõrgõzstanist rääkisid oma maade kogemustest. Konverentsi teisel päeval esines Eesti haridus- ja teadusminister Maris Lauri, kellel idavirumaalasena on keelekümblusprogrammiga ka isiklikum suhe.

Konverentsi päevakorras oli neli plenaarsessiooni ja kümme töötuba. Töötubades osalejad said kuulda-näha ja ka läbi teha seda, mida lasteaias/koolis riikliku õppekava alusel õpetatakse. Oli väga meeldiv, et seekord esines esmakordselt sellel konverentsil ka meie kooli õpetaja Nelli Kuldmaa ettekandega teemal “Miks ma usun keelekümblusesse?”.

Konverentsi tunnustustunnis anti kätte keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnad, virtuaalne autahvel tutvustas tublisid õpetajaid. Sellel konverentsil tunnustati virtuaalselt neid õpetajaid, kes on paistnud silma eduka ja tulemusliku keelekümbluse põhimõtete ja metoodika rakendamisel oma igapäevases töös õpilastega. Oleme uhked selle üle, et nende tublite õpetajate hulgas oli Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli eesti keele õpetaja Erika Pavlova, kes õpetab keelekümbluslkassides loodus- ja inimeseõpetust. Tunnustusslaid tema foto ja teda iseloomustava tekstiga näidati keelekümblusprogrammi aastakonverenstil kahe päeva jooksul. Kõikidest tunnustusslaididest koostati slaidiprogrammi, mida esitatati konverentsil suurel ekraanil mõlemal konverentsipäeval esitluste vaheaegadel. Pärast konverentsi lõppu oli slaidiprogramm üles laetud ka keelekümblusprogrammi kodulehele.

Natuke ajalugu. Keelekümbluskonverents toimub 16. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelekümblusvõrgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelekümblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada võrgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.

Konverentsi peakorraldaja on sihtasutus Innove.

kkk-logod

Oksana Petrova

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli

Hilise keelekümblusprogrammi koordinaator